Meny

Nils T. Bjørke inn i presidentskapet

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland, Nils T. Bjørke, får plass i Stortingets presidentskap. Det ble klart da Senterpartiet konstituerte seg i dag.

-          Jeg må si at det var uventet at en ny representant skulle få et slikt verv, men jeg regner med at det vil bli mange med lang erfaring i presidentkollegiet. Jeg har mye organisasjonserfaring som jeg kan ta med meg inn i dette arbeidet. Kanskje kan jeg også som ny på Stortinget se med nye øyne på hvordan man organiserer og drifter Stortinget, sier Bjørke. 

Det blir første gang på flere stortingsperioder at Senterpartiet får et medlem i presidentskapet. Bjørke, som tidligere var leder av Norges Bondelag, blir også medlem av stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.