Meny

Norges forhold til EU: Svikter norske interesser

Av Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant (og tidligere leder av Nei til EU) og Steinar Ness, stortingsrepresentant

Med Brexit kommer det alternativer til EØS-avtalen. Regjeringen bør gripe sjansen, framfor å motarbeide norske interesser.

Den 23. juni 2016 vil for alltid være en historisk dato. Dette var dagen et flertall i det britiske folk stemte for å forlate EU. Folkeavstemningen markerte en tydelig motstand mot den stadige sterkere sentraliseringen av makt til Brussel. På samme måte som et flertall i det norske folk har stemt nei til medlemskap i EU to ganger, mente et flertall blant britene at EU ikke lengre skulle overstyre demokratiske beslutninger i Storbritannia.

Britenes uttreden fra EU er ikke bare en mulighet for britene til å ta tilbake mer av sin nasjonale suverenitet og styrke sitt folkestyre. Det gir også en unik mulighet for Norge til å styrke vårt folkestyre. Dessverre ser det ut til at regjeringen er mer opptatt av å forsvare EUs interesser i Norge, enn å forsvare Norges interesser overfor EU.

Storbritannia har sagt nei til EU, nei til EØS og ja til en handelsavtale med EU. Dette skaper en situasjon som alle ansvarlige norske politikere må forholde seg til. Vår viktigste handelspartner og nære allierte etablerer et nytt alternativ til dagens EØS-avtale.

Senterpartiet foreslo i høst at det skulle settes ned et offentlig utvalg som skulle gjøre en grundig gjennomgang av konsekvensene ved at Storbritannia går ut av EU og Norge sine alternativer til EØS-avtalen. Dessverre stemte de EU-vennlige partiene på Stortinget ned forslaget.

Gjennom å gå ut av EØS-avtalen og erstatte denne med en ordinær handelsavtale, vil Norge stå langt friere til å utforme politikk innenfor en rekke samfunnsområder, som distriktspolitikk, arbeidslivslovgivning, alkoholpolitikk og forvaltning av norske naturressurser.

Vi vil kunne gi norske tariffavtaler og arbeidslivsregler ettertrykkelig forrang foran EUs lover, slik blant annet en enstemmig LO-kongress ved to anledninger har krevd.

Norge har nå en unik mulighet til å gjenvinne vår selvstendighet og styrke det norske folkestyret. Det må bli slutt på at regjeringen gjennom sin stadig økende EU-tilpasning undergraver norske interesser.

Mandag 15. januar avslørte The Guardian at Norge skal ha advart EU mot å inngå en for god avtale med Storbritannia. Norske tjenestemenn har ifølge The Guardian gitt EU den svært oppsiktsvekkende advarselen om at dersom Storbritannia forhandler seg fram til en gunstig handelsavtale med EU, vil det komme liknende krav i Norge.

Norske myndigheter skal ha gått så langt som å henvende seg til tjenestemenn i EU flere ganger fordi de er bekymret for at en sjenerøs avtale mellom EU og Storbritannia vil føre til krav om en reforhandling av Norges forhold til EU. Det regjeringen her gjør, er grovt å svikte norske interesser. Samtidig er det direkte udemokratisk.

Hvorfor er regjeringen så redd for at Storbritannia skal forhandle seg fram til en gunstig handelsavtale med EU? Jo, fordi dette vil gjøre det åpenbart for norske velgere at Norge ikke er tjent med den udemokratiske og unødvendige EØS-avtalen. 

Regjeringen kan si at EØS-avtalen ligger fast så mye de vil, men den dagen Storbritannia framforhandler en bedre avtale enn det Norge har, blir det umulig ikke å diskutere en ny løsning også for Norge.

Regjeringen må legge til side sin EU-politikk, som baserer seg på en drøm om at Norge en dag skal bli medlem av EU. Ingenting tyder på at det norske folk kommer til å snu. I mer enn tolv år har det vært et stabilt og solid flertall mot EU i det norske folk.

Også mange av dem som stemte ja til EU-medlemskap i 1994 er nå glad for at det gikk som det gjorde. Skremslene fra ja-sida har ikke slått til. Norges nei til EU-medlemskap var et ja til noe bedre.

Da Storbritannia bestemte seg for å si nei til EU, slik det norske folk allerede har gjort, skulle man tro at dette ble møtt med gratulasjoner fra regjeringen, eller i det minste anerkjennende nikk.

Men nei, det Høyre, Venstre og Frp velger å bruke energi på, er å advare EU mot å være imøtekommende mot vår mangeårige allierte i Sørvest. En slik undergraving av norske interesser er både trist og alvorlig.

Gjennom EØS-avtalen overstyres Norge på stadig flere områder. Et nylig eksempel er at regjeringen nå foreslår, med utgangspunkt i EØS-avtalen, å overføre suverenitet over norsk energipolitikk og infrastrukturen til norsk energi til EUs energibyrå.

Erna Solberg vedgår selv hvor udemokratisk EØS-avtalen er. Forut for folkeavstemningen i Storbritannia advarte hun britene mot EØS-avtalen, samtidig som det for Norge kan aksepteres fordi «som et lite land er vi vant til at andre bestemmer». Tidligere EU- og EØS-minister, Høyres Marit Berger Røysland, har selv måttet innrømme i Stortinget at Norge selvsagt har alternativer til EØS-avtalen.

Gjennom Storbritannias utmelding av EU kommer det en ny alternativ avtale. Regjeringen burde gripe disse sjansene, framfor å motarbeide norske interesser.


---

Les mer:

Denne kronikken stod på trykk i Dagbladet fredag 2. februar:
Norges forhold til EU: Svikter norske interesser

Svarinnlegget står i Dagbladet 6. februar:
Senterpartiets politikk tjener ikke Norges interesser Feil om Brexit og EØS-avtalen.