Meny

Norske fylkesveier skriker etter et løft

I sitt alternative statsbudsjett går Senterpartiet inn for å gi èn milliard ekstra til fylkeskommunene for å ta igjen et stadig voksende vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene.

- Vi har i flere år satt av store summer til fylkesveiene, som skriker etter et løft. Fylkesveiene binder Norge sammen og er viktige for å sikre at folk kan bo og jobbe i hele landet. Dårlige veier går spesielt ut over vanlige folk i distriktene som ikke har noe annet valg enn å kjøre på humpete veier for å komme seg til skole og jobb. Det gjør også at lastebiler, som frakter varer på kryss og tvers, bruker lengre tid og bruker mer drivstoff. Det går på trafikksikkerheten løs. Tiden er kort sagt overmoden for å ta skikkelig tak i dette, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp).

Det er rundt 44 000 kilometer med fylkesvei i Norge. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for denne delen av veinettet. Nordlund viser til rapporter som sier at fylkeskommunene er gode veieiere, men at bevilgningene fra regjeringen gjennom flere år har vært altfor små.  Opplysningsrådet for Veitrafikken la senest i høst fram en rapport som viser at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er voksende. Mens etterslepet på Østlandet er konstant, øker det på Vestlandet og i Nord-Norge.

- Jo lengre regjeringen venter med å bevilge summer som monner til fylkesveiene, jo verre og dyrere blir det, sier Nordlund.

Mer ekstremvær har også medført store ødeleggelser som følge av flom og ras. Behovet for forebyggende arbeid med flom- og skredsikring blir en omfattende oppgave i årene fremover.

 - Derfor foreslår Sp å øke bevilgningene til skredsikring på fylkesveiene med 100 millioner kroner, slik at totalpakka til fylkesveiene blir på 1,1 milliarder kroner. I sitt budsjettforslag skryter regjeringen på sin side av å gi 100 millioner kroner til fylkesveiene. De unnlater bare å fortelle at dette ikke er friske penger, så i praksis får fylkeskommunene ingenting ekstra fra regjeringen, avslutter Nordlund.

Senterpartiets alternative statsbudsjett blir i sin helhet lagt fram mandag 12.november.