Meny

Penger til offentlig velferd – ikke til profitt

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 2018

Senterkvinnene ønsker at lovpålagte skatte- og avgiftsfinansiert tjenester som hovedregel skal være i offentlig regi og ikke overlates til store, kommersielle aktører. Da vil vi kunne styrke de offentlige tjenestene, gi likeverdige tilbud i hele landet, og bidra til å hindre sosial dumping som nå også blir mer utbredt i stadig flere kvinnedominerte yrker.

 

Regjeringens politikk åpner for et større marked for kommersielle aktører innen barnevern, barnehager, flyktningmottak og eldreomsorg, og nå også lærerressurser til grunnskolen. En ser at dette ofte resulterer i stort profittuttak, sosial dumping og svekket stillingsvern.

De som arbeider i private helse- og omsorgsinstitusjoner, skal være fast ansatte, og ha samme lønns- og pensjonsvilkår som ansatte i offentlig sektor. Det må innføres forbud mot at private helse- og omsorgsinstitusjoner kan unngå faste ansettelser og arbeidsgiveransvar ved å leie inn dem som arbeider for dem.

Når det gjelder ansettelsesforhold, stiller flere private aktører krav om at de som arbeider hos dem danner enkeltpersonforetak, slik at arbeidsgiver kan leie deres arbeidskraft uten å ha arbeidsgiveransvar. Kontraktene kan sies opp på kort varsel. De innleide må selv dekke pensjons-, syke- og ansvarsforsikring. Mange må selv skaffe og betale vikar ved sykdom, og de har selv ansvar for at de er faglig oppdaterte. 

Solbergregjeringen svarer med at de skal ha bedre tilsyn med vikarbyråene og bedre regelverket, men kommersielle aktører kan endre sin virksomhet eller eierstruktur på en slik måte at de hele tiden ligger et hestehode foran kontrollørene fra det offentlige.

Senterkvinnene krever at det offentlige tar tilbake det som i dag ved anbud er satt ut til kommersielle aktører. Tjenester som det offentlig er lovpålagt å levere, skal alltid følge tarifflønn, og som hovedregel være faste stillinger.