Meny
b33edd25-e483-4bca-bb44-0a66fb9c309bNaNjpg

Regjeringen skyver på veibyggingen og svikter fylkesveiene

Senterpartiet mener regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP) skyver veibyggingen frem i tid, svikter fylkesveiene og flytter styringen av viktige samferdselsprosjekt fra folkevalgte til lukkede styrerom.

Det er et voldsomt etterslep på fylkesvegene, estimert til opp mot 70 milliarder kroner. Senterpartiet har i mange år tatt til orde for at det trengs et forpliktende fylkesvegløft der staten bidrar med sin del. 

− 783 millioner ekstra de første seks årene er et dårligere løft enn vi i Senterpartiet har foreslått i våre alternative statsbudsjett. Regjeringen tar ikke innover seg at fylkesveiene er viktig for folk og næringsliv mange steder i landet, sier Siv Mossleth, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

Regjeringen foreslår nå 15,9 mrd. kroner over 12 år til fylkesvegene, der mesteparten av pengene kommer etter 2027. 

− Regjeringen skyver på regningen ovenfor sulteforede fylker. Det skal være trygt og enkelt å komme seg fram for folk som bor i hele det langstrakte landet vårt. Derfor må vi sikre at de store pengene som brukes på samferdsel kommer hele landet til gode, sier Mossleth. 

Ansvaret for veiutbygging inn på lukkede styrerom
Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for utbygging av store deler av riksveinettet til Nye Veier, det betyr at de vil fjerne prioriteringene av veiutbygging bort fra politisk styring. I stedet for at det skal være et politisk ansvar å bestemme hvilke veier som skal bygges ut, så blir det styret i Nye Veier sitt ansvar. 

− Regjeringen vil flytte viktige beslutninger bort fra folkevalgt politisk styring. Vei og annen infrastruktur er viktig for folk i hele landet. Det må være et politisk ansvar å beslutte hva som skal prioriteres, sier Bengt Fasteraune, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. 

Manglende jernbanestyring går utover InterCity
Regjeringen senker ambisjonene på InterCity, kostnadene har økt så mye at det ikke er realistisk å gjennomføre de planlagte utbyggingene. 

− Dette er en direkte konsekvens av at regjeringen har manglet styring på jernbanen i Norge. Riksrevisjonen har nylig dokumentert at Samferdselsdepartementet mangler styring på Bane NOR, noe som skaper utfordringer for gjennomføringen av jernbaneprosjekter i NTP, blant annet utbyggingen av InterCity, sier Fasteraune, og fortsetter: 

− I stedet for å rydde opp i rotet regjeringen har skapt i jernbanesektoren, så overfører de jernbaneprosjektet Ringeriksbanen til Nye Veier.

Svak plan for kysten
− Kysten er en viktig ferdselsveg. Men kystens andel er bare på 2,75 prosent. Stadt skipstunnel og noen viktige fiskerihavner, eksempelvis fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andenes ligger inne, men uten bindinger, det blir for svakt, sier Mossleth.