Meny

Regjeringen struper fylkeskommunene

Regjeringen la i dag frem kommuneproposisjonen for 2020. Senterpartiet mener regjeringen er mer opptatt av å slå sammen kommuner og fylker enn å sørge for at folk har gode tjenester i hele Norge.

– Regjeringen legger opp til at kommunene og fylkene ikke skal bruke tid og penger på å lage bedre tjenester, men på å kutte i tjenester og bruke tid på nye runder med dyre sammenslåinger, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni, som også er saksordfører for kommuneproposisjonen.

Greni reagerer på at kommunalministeren har varslet nye runder med kommunesammenslåinger.

– Regjeringen fortsetter med dette å snakke ned det arbeidet over 56.000 ansatte i kommuner med under 5000 innbyggere gjør hver dag. Det er et hån mot folk i kommunene og lokaldemokratiet å tvinge frem nye runder med kommunesammenslåinger. Regjeringen har null tiltro til at folk lokalt kjenner egen kommune og vet hva som er best for dem, sier Greni og legger til:

– Vi bør bruke pengene på det som faktisk betyr noe, nemlig å sørge for en bedre skole, eldreomsorg og andre viktige oppgaver kommunene skal levere. Regjeringens tvangspolitikk er et sløseri med tid og penger for folkevalgte. Kommunereformen løser ikke de utfordringene som folk lokalt jobber med i sin kommune.

Greni påpeker videre at regjeringen struper fylkene økonomisk, noe Senterpartiet har advart mot lenge.

– Vi har et fylkesveinett som skriker etter vedlikehold, men nok engang svikter regjeringen. I tillegg er det behov for forsterkning av videregående skoler og tannhelsetilbudet, likevel  velger regjeringen å svekke fylkespolitikernes mulighetene til å gi innbyggerne gode tjenester, avslutter Greni.