Meny

Regjeringen styrer mot en lærerkrise

Utdanningspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, mener det er overraskende at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke kommer med offensive grep for å forhindre en kommende lærerkrise.

- Kun en videreføring av lærerstillinger som kom i 2017 er langt fra tilstrekkelig til å sørge for at alle elever vil bli tilstrekkelig sett og ivaretatt, sier Strand.

Senterpartiet mener det er grunn til bekymring når budsjettforslaget ikke inneholder tiltak som sikre at alle elever undervises av en kvalifisert lærer, og viser til at andelen ukvalifiserte lærere har økt under den sittende regjeringen.

Samtidig vet vi at avskiltningen av 33 000 lærere vil forsterke denne situasjonen. Det har de siste årene vært en nedgang i søkningen til grunnskolelærerutdanningen 1.-7. – Med innføringen av kravet om karakteren 4 eller høyere for å kunne søke opptak til lærerutdanningene, er rekrutteringen inn i yrket ytterligere svekket, sier Strand.
 

- Det haster nå å snu denne utviklingen. Istedenfor å ta grep, styrer Regjeringen i sum mot en framtidig lærerkrise, advarer Strand.