Meny
2020 Soldater på øvelse (Heimevernets skole- og kompetansesenter), Dombås, Oppland

Regjeringen svikter forsvaret av Norge

Senterpartiet mener det er dårlig nytt for norsk forsvar at regjeringen har fått støtte fra FrP til en langtidsplan uten reell styrking av forsvarsevnen. Planen for de neste fire årene ligger langt under forsvarssjefens anbefalinger.

- Norge trenger et sterkere forsvar. Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Fremskrittspartiet nå en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Trenger helikoptre og flere soldater

Senterpartiet mener Hæren må få nye stridsvogner og trenger åpenbart egne helikoptre i Nord stasjonert på Bardufoss.

-Både Hæren, Heimevernet, Sjø- og Luftforsvaret trenger flere soldater. Vi vil starte etableringen av en Brigade Sør og sette et høyere mål for soldater til Heimevernet. Dette vil ikke Høyre-regjeringa og FrP være med på, sier Navarsete.

Andøya Flystasjon må berges

Senterpartiet mener forutsetningene for å legge ned Andøya Flystasjon har endret seg, og krever at Andøya består som base for maritime overvåkningsfly.

- Vi har innstendig bedt Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om å vurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt. Det er den desidert beste basen vi har til maritime patruljefly. Overvåkningen av våre havområder har blitt sterkt svekket som følge av den meningsløse nedleggelsen av Andøya flystasjon. Når basen legges ned frykter vi for dårligere kontroll over våre havområder og luftrom, som gir større rom for våre fiender til å operere uten å bli oppdaget, fortsetter Navarsete.

I forliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet blir det ikke flere soldater enn det som lå i planen fra regjeringen.

Bør bruke mer penger

- Fremskrittspartiet går nå med på en plan som ikke vil øke antall soldater utover regjeringens forslag. Alle deler av Forsvaret trenger flere folk, etter åtte år med Høyreregjering. Fra hele forsvaret og forsvarssjefen selv har det blitt sagt at oppbemanningen kan starte tidligere og i mye større omfang enn regjeringen legger opp til. Forsvaret trenger flere folk nå. Senterpartiet vil styrke med 500 flere soldater og mannskaper i 2021 og totalt 1100 flere innen 2024, sier Navarsete.

Navarsete viser til at Senterpartiet har hatt tydelige prioriteringer for Forsvaret over mange år. 

- Senterpartiet har jobbet for å styrke forsvaret i mange år, og mener vi må bruke mer penger på forsvar for å trygge vårt land og sikre norske interesser. Senterpartiet vil ikke være med på å gi legitimitet til en langtidsplan for forsvaret, som ikke i større grad setter det nasjonale forsvaret stand til å møte utfordringene, fastslår Navarset