Meny

Regjeringen svikter frivillige organisasjoner

Forslaget til statsbudsjett fra regjeringen rammer frivillige organisasjoner hardt, sier Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiets kulturpolitiske talsperson.

I dagens momskompensasjonsordninger refunderes frivillige organisasjoner sine momsutgifter innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Det betyr at organisasjonene risikerer å få kompensasjonen avkortet dersom den årlige bevilgningen ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene. 

Både momskompensasjonsordningen for kjøp av varer og tjenester og momsrefusjonsordningen for bygging av idrettsanlegg vil være sterkt underfinansiert dersom dette budsjettforslaget blir vedtatt.

Konsekvensen vil være at tilbakebetalingen av momsutgifter til idrettslag og andre lokale organisasjoner vil bli ytterligere avkortet i 2018, sier Sem-Jacobsen, og viser til forsiktige anslag fra Frivillighet Norge som påpeker at avkortningen i refusjonen av vare- og tjenestemoms vil øke fra ca. 28 % i 2017 til 32 % i 2018.

Frivillige organisasjoner mister millioner som kunne vært benyttet til økt aktivitet blant barn og unge. Senterpartiet mener det er urimelig at idrettslagene risikerer å straffes økonomisk gjennom avkortning i momsrefusjon som følge av at bevilgningen er for liten, sier Sem-Jacobsen.

For å unngå en slik usikkerhet, og sikre frivillige organisasjoner samme vilkår som kommuner og privat næringsliv, har Senterpartiet en rekke ganger foreslått å gjøre ordningene med refusjon av momsutgifter til en rettighet, og ikke avhengig av årlige bevilgninger.