Meny

Regjeringens drøm om statlig kvotebank og tilnærma evigvarende fiskekvoter er knust.

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling om kvotemeldingen. To av hovedgrepene som regjeringen har kjempet for har vært å innføre statlig kvotebank og å forlenge de såkalte strukturkvotene. - Jeg er glad for at regjeringens plan om å flytte storparten av kvotene fra kysten og gjøre staten til den store kvoteeieren har blitt stoppet. Det er en god nyhet for kysten og fiskerne, sier Geir Pollestad.

- De er også bra at planen om å forlenge strukturkvotene med 15 år ikke har fått flertall i Stortinget, sier Pollestad, som er leder av Stortingets næringskomite..

Gjennomgående danner H, Frp, KrF og V flertall for politikken. Kritikken fra Riksrevisjonen blir dessverre avfeid.

- Det er oppsiktsvekkende at flertallet bare dager etter å ha fått kritikk fra Riksrevisjonen for å ikke ha konsekvensutredet politikken, stemmer gjennom nye forslag som ingen har konsekvensutredet.

- Flertallet tar ikke fiskeriene og kysten på alvor når de bare ser bort fra Riksrevisjonens massive kritikk, sier Pollestad.

Det blir debatt og vedtak i saken i Stortinget 7. mai. Det vil da også bli votert over forslaget fra Sp, AP og Sv om å returnere hele meldingen til regjeringen.