Meny

Regjeringens hemmelighold om passkutt er helt uakseptabelt

Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, mener regjeringen burde ha informert Stortinget langt tidligere om den store kostnadsøkningen til pass- og id-prosjektet i politiet.

– Passutstedelse er en offentlig tjeneste som vi i dag har spredt rundt om i hele landet, for at innbyggerne ikke skal få uforholdsmessig lang reisevei når de skal skaffe seg eller fornye pass. Vi har lenge forstått at regjeringen ønsker å fjerne passtilbudet fra mange av de gjenværende lensmannskontorene, men vi har ikke visst at kostnadene med hele pass- og id-prosjektet har fløyet i været, sier hun.

Klinge peker på at regjeringen først den 15. mai gjennom framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett la fram opplysninger om hvor mange lensmannskontor som skal få beholde passtjenesten og hvor mye det totale prosjektet med å endre passutstedelsen skal koste.

– Nå er det rett før sommeren, og Stortinget får ikke behandlet dette temaet skikkelig. Det er ille at mange nordmenn kommer til å få mye lengre avstand til nærmeste passkontor, det er stikk i strid med hva Senterpartiet har gått inn for. Vi mener alle gjenværende lensmannskontor som utsteder pass i dag skal få fortsette med dette. Men i tillegg er det ille at regjeringen nå helt klart peker på at kostnadssprekken til pass- og id-prosjektet skal dekkes av de ordinære budsjettene til politiet. Dette kan ikke bety noe annet enn at de har tenkt å la det gå ut over midlene til politistillinger og investeringer i politidistriktene og ellers i etaten, sier Klinge.

– Vi vil rett og slett ha svar på hvorfor Stortinget ikke tidligere har fått informasjon om den enorme budsjettsprekken på pass- og id-prosjektet i politiet. Det har skjedd langt over en dobling i budsjettet. Totalkostnaden har faktisk økt fra 218 millioner som var estimert tidligere, til den nye summen som nå er hele 596 millioner kroner fram til år 2020. Ikke en gang denne nye summen er garantert, det er bare 85 prosent sannsynlighet for at estimatet holder. Mener justisministeren virkelig at politidistriktene skal straffes for budsjettoverskridelsene på dette prosjektet? Dette må jo regjeringen og vekslende justisministre ha hatt kjennskap til månedsvis. Disse pengene forsvinner ikke over natten.

Klinge peker på at økte avstander og lengre reisevei for mange som skal skaffe seg pass betyr økte kostnader for både privatpersoner og næringsliv.

– Vi i Senterpartiet mener det er helt feil om innbyggerne skal måtte ta kostnaden når regjeringen stadig vil sentralisere viktig tjenestetilbud, som passutstedelse jo er. I tillegg klarer ikke regjeringen å presentere en liste over de lensmannskontorene som nå står i fare for å miste passtjenesten. Når jeg har spurt statsråden direkte har jeg fått beskjed om å vente på revidert nasjonalbudsjett. Når revidert nasjonalbudsjett har kommet står det ikke noe som helst om hvilke konkrete lensmannskontor og politistasjoner som regjeringen vurderer å fjerne passutstedelsen fra, sier Klinge