Meny

Regjeringspartiene og SV sikrer myrforbud

Næringskomiteen har nå avgitt sin innstilling på saken om forbud mot nydyrking av myr. Hovedtrekkene er at regjeringspartiene gir støtte til Regjeringens forslag, med en svært snever adgang til dispensasjon.

– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr. Dispensasjonsadgangen som regjeringspartiene går inn for er snever og byråkratisk. Dette stikk i strid med signalene som er gitt i media fra regjeringspartiene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Forbudet mot nydyrking av myr vil ramme muligheten til nydyrking i store deler av landet, men særlig i Nordland og Møre og Romsdal er konsekvensene store.

– H, FrP, KrF og V gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er symbolpolitikk, kun egnet til å plage folk, sier Pollestad.

Saken behandles i Stortinget 11. april og Senterpartiet vil fortsette å presse regjeringspartiene fram til den er endelig behandlet og stemt over i stortingssalen.