– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr. Dispensasjonsadgangen som regjeringspartiene går inn for er snever og byråkratisk. Dette stikk i strid med signalene som er gitt i media fra regjeringspartiene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Forbudet mot nydyrking av myr vil ramme muligheten til nydyrking i store deler av landet, men særlig i Nordland og Møre og Romsdal er konsekvensene store.

– H, FrP, KrF og V gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er symbolpolitikk, kun egnet til å plage folk, sier Pollestad.

Saken behandles i Stortinget 11. april og Senterpartiet vil fortsette å presse regjeringspartiene fram til den er endelig behandlet og stemt over i stortingssalen.