Meny

Senterpartiet bekymret for husholdningenes stadig økende gjeld

SSB publiserte i dag tall som viser at gjeldsveksten for norske husholdninger fortsatt ligger på nesten seks prosent årlig. Gjelden er nå på svimlende 3498 milliarder kroner. Samtidig har husholdningenes nettoformue sunket det siste kvartalet.

– Husholdningenes samlede gjeldsrate øker stadig og er nå på 238,5 prosent av disponibel inntekt, konstatere Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik. Han påpeker at norske husholdninger gjeld nå er mer enn tre ganger så stor som IMF anbefaler.

– Norske husholdningers gjeldsnivå er blant de absolutt høyeste man har målt både historisk og internasjonalt, konstaterer Gjelsvik.

– Det er ikke alle mesterskap man vil vinne, men de siste tallene fra OECD viser at Norge er på vei til å klatre videre opp på gjeldsratepallen der vi nå ligger på tredjeplass, sier Gjelsvik.

– I IMFs stabiliseringsrapport for 2017 påpekes det at husholdningenes gjeldsvekst på mellomlang sikt vil svekke den økonomiske veksten og øke risikoen for finansielle kriser i Norge, legger finanspolitikeren til.

Gjelsvik har tidligere utfordret finansministeren på Stortinget på at husholdningenes gjeld øker, men opplever ikke at hun er villig til å gjøre noe med det hun selv beskriver som «en sårbarhet for norsk økonomi».

– Hun sitter og ser på en snøball som stadig vokser seg større. Det tror jeg ikke er lurt, og det tror jeg folk flest skjønner at ikke er lurt, sier Gjelsvik. Han etterlyser nå handling fra finansministeren.

Senterpartiet har tidligere etterlyst tiltak mot den generelle gjeldsveksten og spesifikke tiltak rettet mot forbrukslån, som rentetak. I tillegg mener partiet at regjeringens sentraliseringspolitikk har bidratt til å gi boligpriser i pressområdene som tvinger husholdningene til å låne stadig mer.