Meny
Senterpartiet vil sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet, som det aktive vikingmiljøet i Vestfold, skriver Kathrine Kleveland. Foto: Ragne Borge Lysaker.

Senterpartiet er frivillighetspartiet

I sommer har jeg blant annet sett Toråsspelet i Færder kommune, vært på Duunstevnet i Olav og Emma Duuns hus, og på utstilling og friluftsgudstjeneste på Reidvintunet i Holmestrand, og åpnet sesongen for Vestfolds eneste seter i drift, Nordgardsetra, i Lardal.  Snart er det Tønsberg Vikingfestival og dette er bare bittelitt av alt det frivillige deltar på i Vestfold, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland, stortingskandidat for Vestfold Senterparti

Frivilligheten skaper lokalt engasjement, fellesskap og sterke lokalsamfunn. Frivilligheten skaper gode møteplasser hvor vi på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter. Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller også en nøkkelrolle i integreringsarbeidet.

Senterpartiet verdsetter den enorme dugnadsånden og det frivillige arbeidet som finner sted i hele landet. Dugnadsarbeidet utgjør årlig nesten 150 000 årsverk. Den ulønnede innsatsen er verdt om lag 75 milliarder kroner. Derfor er det grunnleggende feil at staten skal ha frivillig sektor som inntektskilde.

Senterpartiet vil legge til rette for størst mulig frivillig engasjement både i idrett, friluftsliv og kulturlivet. Alle, uansett økonomiske forhold eller sosial bakgrunn, skal kunne delta i frivillige aktiviteter.

Norge mangler en helhetlig frivillighetspolitikk. I tråd med samfunnsutviklingen må vi tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonsstruktur. Senterpartiet vil sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet og legge til rette for videreutvikling av organisasjonene.

Derfor vil Senterpartiet blant annet forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor enda mer. Vi vil videreføre statlig driftstilskudd til alle landets frivilligsentraler, i både små og store kommuner og øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet.

Frifondsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet må styrkes. I tillegg vil vi vri tilskuddsmidlene så en større andel gis som frie midler. Økt grunnstøtte vil gi organisasjonene større handlingsrom.

Senterpartiet har tro på Frivillighetsregisteret og vil at offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret ved tilskudd og kontakt, så registeret faktisk blir et forenklingsverktøy.

Senterpartiet har flere ganger fremmet forslag om å rettighetsfeste full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner. I vårt alternative budsjett ville vi øke rammen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 350 millioner.

Senterpartiet vil gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner. Regjeringa derimot kuttet 80 millioner fra spillemiddelordningen for desentraliserte kulturhus for å finansiere gaveforsterkningsordningen.

Senterpartiet vil også trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter som gir til frivillige organisasjoner. Det bør også åpnes for skattefradrag for gaver til lokale lag og foreninger.

Frivillig aktivitet binder folk sammen i store og små fellesskap. Dette er verdifullt for hver enkelt, men er også grunnleggende i et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og ytringsfrihet.