Meny

Senterpartiet stiller Helseministeren nye spørsmål om luftambulansekrisen

Stortingets helse- og omsorgskomite hurtigbehandler nå sak som kan avgjøre om anbudsprosessen må omgjøres og om luftambulansetjenesten i framtida skal underlegges offentlig drift. Torsdag arrangerer Stortingets Helse- og omsorgskomite høring.

15. mai holdt Helseministeren redegjørelse i Stortinget om Luftambulansekrisen. Etter det gjenstår en rekke spørsmål Senterpartiet mener må besvares, se vedlegg. I brevet Senterpartiet har sendt Helseministeren bes det om svar innen mandag 28.05, slik at Stortinget har svarene når helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i slutten av måneden.

– Vi må få frem det som er realiteten i saken. Vi har hatt en kritikkverdig anbudsprosess  som har satt fagkompetansen i spill. Det har blitt prioritert pris fremfor kvalitet og beredskap, sier Kjersti Toppe som mener det er flere forhold som statsråden ikke har gjort nok rede for.

– Luftambulansekrisen må løftes politisk og et klart vedtak i Stortinget må til. Det handler om å skape forutsigbarhet for nøkkelpersonellet i tjenesten, som  piloter og mekanikere. Sånn som det er nå, vil akutt kompetanseflukt true vår grunnleggende helseberedskap, sier Toppe.