Meny

Senterpartiet vil styrke ytringskulturen i skolen

Kritiserer kunnskapsministeren for å være fraværende i debatten.

Det er gjennom denne våren avdekket alvorlige mangel på god ytringskultur i skolen. I kjølvannet av Malkenes-saken melder lærere fra hele landet inn tilsvarende erfaringer med tilrettesnakk og refs fra sine overordnede.

– Vi må kunne ha en ryddig og saklig debatt om forhold i skolen. Da kan vi ikke akseptere at lærere blir forsøkt kneblet, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder og utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Dersom vi ikke får en åpen debatt hvor alle kan delta, er det et demokratisk problem og til hinder for en positiv utvikling av skolen.

Senterpartiet mener det har vært oppsiktsvekkende stille fra kunnskapsministeren.

– Derfor har jeg i dag levert en interpellasjon som inviterer hele Stortinget og statsråden til en debatt om temaet, sier Arnstad.

Senterpartiet mener det som er kommet fram viser behov for en politisk debatt og refleksjon rundt ansattes ytringsfrihet.

– Selv om en politisk ikke bør gå inn i enkeltsaker, så fritar det verken statsråden eller Stortinget for å bidra til en åpen debatt om hvorvidt alle ansatte i norsk skole har ytringsfrihet, sier Arnstad.

Skolen skal utdanne elever i demokrati og medborgerskap. Arnstad mener refs av lærere som ytrer seg kritisk om forhold i skolen er uakseptabelt og hindrer skoleutvikling.

– Da må lærere og rektorer være gode forbilder nettopp når det gjelder fri meningsutveksling, avslutter hun.