Meny

Senterpartiets landsmøte: Vil ha et tillitsløft i offentlig sektor

Senterpartiet vil ha et tillitsløft i offentlig sektor. Siden våren 2018 har et utvalg i partiet arbeidet med å finne ut hvordan hverdagen kan bli lettere for innbyggerne, næringsliv og ansatte.

-          I Senterpartiet tror vi at de som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor vil vi meningsløs detaljstyring og unødvendig rapportering til livs. Dette er store tidstyver for dem som utfører tjenester for innbyggerne, sier nestleder i Senterpartiet og leder for utvalget, Anne Beathe Tvinnereim.

Tvinnereim mener de ansatte i stedet må gis mer tillit og ansvar, og at kvaliteten på tjenestene må ivaretas gjennom gode kvalitetssikringssystemer i stedet for detaljstyring og kontroll av hvordan tjenestene utøves. Hun har stor tro på Senterpartiet som lokomotiv for et tillitsløft i kommunene:

-          Senterpartiet styrer allerede mange av landets kommuner og fylkeskommuner, og det skal bli enda flere etter valget i 2019. Her mener jeg vi virkelig kan gjøre en forskjell, sier Tvinnereim.

I første omgang har utvalget konsentrert seg om kommunene, men Tvinnereim lover at staten står for tur:

-          Mye byråkrati og kontroll starter sentralt, uten at kommunene kan gjøre så mye med dette. Kommuneloven gir likevel stort rom for tillitsbasert ledelse lokalt. Her kan arbeidet starte allerede nå, uten lovendringer og store byråkratiske prosesser. I 2021 skal vi starte et tillitsløft i staten, og rulle tilbake unødvendig mål- og resultatstyring, sier Senterparti-nestlederen.

Utvalget anbefaler å benytte lokalt trepartssamarbeid når tillitsløftet skal gjennomføres i kommunene. Forslagene fra utvalget har allerede vært på høring i partiet, og har fått god respons fra senterpartister lokalt.

-           Jeg er glad for å se at både analysen og forslagene er godt mottatt i organisasjonen, og nå er jeg spent på lokale resultater. Vi har heldigvis et mangfold av kommuner i Norge. Det vil være ulike behov lokalt, og det er også der jobben må gjøres. Vi snakker om mange lokale tillitsløft, avslutter Tvinnereim.