Meny

Sentralisering, svekket beredskap og svik av norske arbeidsplasser

I dag la regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Senterpartiets leder slår fast at regjeringen har lagt frem et revidert nasjonalbudsjett som fører til sentralisering, svekket beredskap og svik  av norske arbeidsplasser.

Trygve Slagsvold Vedum viser til at regjeringen varsler en omfattende nedleggelse av passkontorene i Norge.

– Opp mot 60 passkontor i Norge kan forsvinne med opplegget som regjeringen nå varsler. Dette gjør at mange må reise mange timer bare for å skaffe seg et pass. Dette er nok et sentraliseringstiltak som sparer regjeringen lite, men som koster mange enkeltmennesker mye, forteller Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

Senterpartilederen slår også fast at regjeringen velger å holde fast på den utskjelte og næringsfiendtlige økningen i sukkervarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer.

– Gjennom å beholde den skyhøye «sukkeravgifta» sørger regjeringa for færre arbeidsplasser i Norge. Handelslekkasjen øker og arbeidsplassene flyttes dem til Sverige. Dette er et svik av norske arbeidsplasser, fastslår Vedum.

Senterpartiet reagerer på at dagens forslag fra regjeringen i stor grad vil ramme beredskapen, spesielt i Nord-Norge. Han peker på at regjeringen fjerner de fleste av Hærens helikoptre i Nord. I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at bare tre Bell-helikoptre blir stående igjen på Bardufoss, noe som rammer både Forsvaret og politiet i Nord.

– Det er skandaløst at regjeringen i dagens beredskaps- og sikkerhetsmessige situasjon, fjerner nesten alle Hærens helikoptre. Dette rammer ikke bare Forsvaret, men også politiet som mister sin transportberedskap med dette vedtaket. I en situasjon der beredskapen i Nord allerede er for dårlig, gjør regjeringen den enda verre, det er ikke til å tro,  fortsetter Slagsvold Vedum.

Tidligere har det også vært heftig debatt rundt pensjonistenes mulighet til å få oversikten over utbetalingen sine på papir i posten. Nå viser det seg at regjeringen ikke legger inn noe penger til dette, og at de bare viser til den ekisterende ordningen med reservasjon mot digital post som er hos DIFI.

– Regjeringen tar ikke folks bekymringer på alvor, og dette er en umyndiggjøring av folk. I stedet for å hjelpe folk ved å tilby enkel løsning for å motta pensjonsslippen på papir, foreslår regjeringen en byråkratisk løsning der folk må kontakte DIFI med beskjed om at man ikke skal motta noen elektronisk post. Vi som samfunn burde ta oss råd til å ha noen varme ventiler. Digitaliseringen skal være et gode, ikke et hinder for folk, avslutter Senterpartiets leder.