Meny

Sp advarer: Budsjettforliket betyr avskilting av lærere og vil forsterke lærermangelen

- Det er oppsiktsvekkende at KrF nå aksepterer avskiltingen av 33 000 lærere, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og parlamentariske leder, Marit Arnstad.

I forliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om innføring av en norm for lærertetthet, har KrF akseptert at både kompetansekravene for lærere og gjeldende opptakskrav til lærerutdanningene skal ligge fast. Dette innebærer at kompetansekravene fortsatt skal gis tilbakevirkende kraft, og at kravet om karakteren 4 i matematikk skal bestå. Begge deler stikk i strid med hva KrF selv har fremmet forslag om i Stortinget i høst.

- Dersom KrF hadde stått fast på dette, kunne det blitt et flertall for disse sakene i vinter. Med budsjettforliket har KrF sikret flertall for regjeringens politikk, sier Arnstad.

Senterpartiet er enige med lærere, foreldre og elever i behovet for bedre oppfølging av den enkelte elev. Vi er derfor absolutt for tiltak for å få en høyere lærertetthet i skolen. -Men vi har samtidig understreket behovet for å utrede modeller for hvordan dette kan gjøres for at det ikke skal føre til en uheldig skjevforfordeling mellom kommunene, sier Arnstad og legger til at innføring av en norm for lærertetthet først må utredes, både på kommune- og skolenivå for å unngå uheldige konsekvenser. – For Senterpartiet reiser forliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre flere spørsmål enn det gir svar, sier Arnstad.

Det er allerede mangel på lærere i skolen og et høyt antall ukvalifiserte lærere i skolen. - Med de premissene som KrF har akseptert i forliket, er det lite trolig at forslaget kan gjennomføres, rett og slett fordi det ikke vil være tilstrekkelig antall lærere til å oppfylle normen, sier Arnstad.