Meny

Sp får gjennomslag for rettferdig kompensasjon til sesongbedriftene

Stortinget har behandlet den femte tiltakspakken for å avbøte de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Stortinget har blitt enige om en kontantstøtte til bedrifter som er rammet av Korona-krisen. Ordningen vil koste om lag 20 milliarder kroner i måneden.

 

  • Støtteordningen skal bidra til at bedriftene kommer seg igjennom krisen og så langt om mulig unngår konkurs.
  • Støtten beregnes ut fra hvor stort fall bedriften har i omsetning og hvor store faste kostnader bedriften har.
  • Ordningen skal komme fort i gang. Stortinget har vedtatt at støtteordningen skal virke fra 17. april.
  • Stortinget understreker at det skal være god kontroll med ordningen for å hindre juks.
  • Det er stor enighet mellom alle partier på Stortinget om at det skal være åpenhet om hvem som mottar støtte og hvor mye de får.
  • Stortinget forventer at utbetalt støtte ikke bidrar til bonuser, lønnsvekst til ledende ansatte eller utbytte utover det som tas ut som ordinær lønn og skatt og at bedrifter som mottar kompensasjon gjennom denne ordningen trygger sysselsettingen og unngår unødvendige oppsigelser.

Senterpartiet har fått på plass en løsning for sesong-bedrifter

Flere bedrifter har store deler av inntektene sine i løpet av noen få måneder hvert år. Dette gjelder blant annet skisenter og hoteller, reiseliv, turistbedrifter og serveringsbedrifter i områder med skiturisme. Kompensasjonsordningen, slik den var foreslått av regjeringen, ville ikke gi nok kompensasjon til bedriftene som har løpende utgifter hele året og all inntjeningen på noen få måneder. Gjennom forhandlingene har Senterpartiet fått gjennomslag om en ny og mer rettferdig måte å kompensere disse bedriftene på. Nå vil flere av sesong-bedriftene få mer utbetalt når støtteordningen kommer i gang etter påske.

Media

Mange mediehus har i dag stort fall i annonseinntekter. Det er varslet permitteringer i flere aviser. Samtidig er det klart at kontantstøtten som Stortinget vedtar i dag ikke vil treffe like godt for alle mediehus. Senterpartiet er særlig opptatt av å sikre at journalister kan gjøre jobben sin i den spesielle tiden vi er inne i nå. Det er derfor bra at Stortinget nå ber regjeringen om å vurdere en kompensasjonsordning som er spesielt tilpasset til mediebedriftene.

Autopass

Stortinget har vedtatt en presisering av et tidligere stortingsvedtak om AutoPASS. Stortinget påpeker at også privatpersoner skal ha muligheten til å bruke den midlertidige AutoPASS-ordningen. Nå vil både bedriftskunder og privatpersoner få rabatt i AutoPASS-ordningen ved en redusert forskuddsinnbetaling.

Pakkereiser

Flere reiseselskaper har akutte likviditetsselskaper og har problemer med å oppfylle kravet om å tilbakebetale kunder ved avbestillinger innen fristen på 14 dager. Stortinget foreslår å utvide fristen fra to uker til tre måneder for å gi bedriftene et pusterom, og ber regjeringen vurdere hvordan reisegarantifondet kan ytterligere styrkes.

Leverandørindustrien

Olje- og gassnæringen er Norges største industri. Stortinget har i forrige tiltakspakke gitt regjeringen beskjed om å komme med kraftigere tiltak for å holde aktiviteten i olje- og gassnæringen i gang for å blant annet sikre leverandørindustrien. Stortinget ber nå regjeringen legge fram saken enda raskere enn planlagt fordi en samlet næring har gitt tydelige signaler om at tiltakene ikke kan vente helt til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni.

Frivillige/Ideelle organisasjoner, opplevelse- og kulturnæringen

Det stilles krav om at et foretak er skattepliktig for å komme inn under tilskuddsordningen. Det finnes derfor en del foretak som er hardt rammet av pandemien, men som derfor ikke faller inn under ordningen. Dette gjelder bla. frivillige organisasjoner og ideelle, samt deler av opplevelse- og kulturnæringen. Stortinget ber regjeringen om at bla. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift blir sikret kompensasjon.

Reindrift

Reindriften er i en vanskelig situasjon på grunn av store snømengder og dårlig tilgang til beite. Det er allerede klart at bevilgningen de nå får er for liten i forhold til behovet. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en større bevilgning i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Senterpartiet forsetter kampen for de minste bedriftene

Senterpartiet har jobbet for fjerne egenandelen på 10 000 kroner for bedriftene som skal motta kompensasjon. Denne egenandelen slår urettferdig ut for de minste bedriftene som har lavere faste kostnader. Dette ble det dessverre ikke enighet om i forhandlingene.  

Senterpartiets forslag om å fjerne egenandelen fikk ikke flertall. Nå ber Senterpartiet regjeringen og stortinget om å følge med på hvordan dette slår ut for de minste bedriftene og vurdere dette på nytt ved neste utbetaling av støtte til bedriftene.

Meir om Stortingets behandling av tiltakspakken: