Meny

Sp fikk gjennomslag for full erstatning for pelsdyrbøndene

Stortinget har i dag behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene full erstatning. - Sp mener det er helt feil at bøndene skal tape økonomisk etter å ha blitt ofret i et uverdig maktspill. Derfor la vi frem forslag om at staten må erstatte det økonomiske tapet, sier Geir Pollestad. 

Like før stortingsmøtets start i dag ble det kjent at det ble flertall for et forslag som vil gi bøndene full erstatning.

Spørsmålet om erstatning til de berørte bøndene har vært en uansvarlig og kaotisk prosess, der regjeringen Solberg har lagt fram flere forslag som ville påført pelsdyrbønder store økonomiske tap.

- For Senterpartiet har det vært en selvfølge at pelsdyrbøndene må holdes økonomisk skadesløse. Det har vært en lang kamp, men det er god å nå kunne avslutte med et vedtak som setter et anstendig punktum for uanstendig prosess, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). 

Stortinget har nå gjort følgende vedtak:
"Stortinget ber regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 og som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift."