Meny

Sp-forslag om å styrke beredskapen i Nord-Norge

Stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget om å styrke beredskapen i Nord-Norge blant annet ved å etablere en ny redningshelikopterbase i Troms.

– «Viking Sky»-dramaet som har utspilt seg på kysten utenfor Hustadvika i Møre og Romsdal nylig, har fått mange til å spørre hva som ville skjedd hvis noe sånt hadde skjedd utenfor kysten av Nord-Norge. Erna Solberg innrømmet selv i Stortingets spørretime i dag at beredskapen i Nord-Norge ikke hadde vært god nok til å håndtere det. Det er regjeringen som har ansvaret for at det har blitt slik. Nå må noe gjøres før det får katastrofale følger, sier Sandra Borch.

Instanser i samfunnet som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet har også uttrykt sterk og utvetydig skepsis mot at Forsvarets transporthelikopter skal bli flyttet ut av landsdelen. Bell-helikoptrene har også vist seg svært viktig i redningsaksjoner i nord, det er ingen tvil om at helikoptrene er viktig når det gjelder beredskap.

– Etter at regjeringen, med støtte fra Arbeiderpartiet, vedtok å flytte seks Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge, har det blitt stor usikkerhet rundt beredskapen i Nord-Norge.

Sandra Borch og Senterpartiet fremmet i dag forslag om å utsette flyttingen av Bell-helikopter til nye redningshelikopter er på plass. 

– Jeg mener selvfølgelig at det er helt feil å flytte Forsvaret sine Bell-helikopter og skulle ønske vi hadde flertall for å bevare de i Nord-Norge, men i denne omgang håper jeg vi kan få med oss regjeringen og Arbeiderpartiet på å utsette den flyttingen de har vedtatt inntil man i alle fall har nye beredskapshelikopter på plass.

Borch mener regjeringen og Arbeiderpartiet har satt Nord-Norge i en vanskelig beredskapssituasjon når de i flere omganger har stemt for å flytte Hæren sin helikopter fra Bardufoss til Rygge.

– Det er ingen tvil om at både forsvarsevnen og den sivile beredskapen blir tydelig svekket når Forsvaret sine helikopter flyttes. Derfor mener jeg det blir ganske så håpløst når Jonas Gahr Støre står å skal stille regjeringen til ansvar for et vedtak Arbeiderpartiet har vært med på.

Den tragiske skredulykken i Tamokdalen viser hvor avgjørende det er for landsdelen at man har tilgang til Forsvarets helikopter. Da ulykken inntraff tok det rundt fire timer fra politiet trykket på den «røde knappen» til redningshelikoptret fra Banak var på plass i Tamokdalen. Årsaken var at helikopteret ikke kunne fly over fjellene på grunn av dårlig vær. De måtte følge kysten.

– Når ulykken er ute er tidsfaktoren avgjørende. Det er ofte minutter som skiller mellom liv og død. Det er derfor viktig å ha redningshelikopter stasjonert ved flere baser i Nord-Norge enn på Banak og i Bodø. Jeg håper derfor på bred støtte når forslagene til Senterpartiet skal behandles før sommeren. 

Forslagene Senterpartiet fremmet i dag:

1) «Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om beredskapssituasjonen i Nord-Norge, samt etablere en ny base for redningshelikopter i Troms.»

2) «Stortinget ber regjeringen utsette flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge inntil nye redningshelikopter er på plass.»