Meny
vidar-nordli-mathisen-xgP0GNl9Gzg-unsplash

Sp fremmer forslag om bedre og billigere båt- og ferjetilbud

Mange innbyggere langs kysten er helt avhengige av ferge og båt for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter.

Og for næringslivet langs kysten som trenger å få transportert sine varer effektivt, er ferjetilbudet helt avgjørende. I dag er ferjene så dyre at det er en stor konkurranseulempe for vårt næringsliv.

-Folk og næringsliv i ferjefylkene fortjener bedre enn regjeringas politikk. Det er på tide at ferjefylkene får nok penger til å klimaomstille hurtigbåt- og ferjetrafikken, for når de får for lite penger til dette, vil de enten måtte kutte ut klimaomstillinga eller gjøre ferjebillettene dyrere og ferjefrekvensen dårligere.

Det er dessuten viktig å utrede en makspris på ferjebilletter. Jeg håper det er mulig å innføre ei slik ordning, for det vil bidra til å lette de største økonomiske byrdene for dem som i dag betaler aller mest for å måtte ta ferje. Det er jo trist at noen faktisk vurderer å flytte fordi ferjeutgiftene for å komme seg på jobb og til viktige tilbud blir for store, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Møre og Romsdal fylkeskommune bruker ca 600 millioner i året i utgifter kun til ferje. Innbyggerne (inkludert næringslivet) betaler over 400 millioner i året i bompenger på ferjene.

-Gjennom kostnadsutjevningen i inntektssystemet skal fylkeskommunene i prinsippet få full kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Det har vi ikke fått, vi har hverken fått kompensasjon for innføring av miljøferjer eller for å ha en helt nødvendig minstestandard på åpningstider og frekvens, sier Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget.

I 2021 mangler vi  over 150 mill. kr for å opprettholde det ferjetilbudet vi har og uten å øke takstene. Vi må derfor ta penger fra vegvedlikehold og skole hvis Staten ikke retter opp denne urettferdigheten overfor alle kystfylka.

 

Forslaget vårt er:

  1. Stortinget ber regjeringen innrette kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift slik at fylker som har ansvar for denne delen av infrastrukturen, kan utvikle gode tilbud basert på rimelige billettpriser.
  2. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk. Ordningen må fange opp både gjennomførte og kommende tiltak.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter, hvor staten fullt ut kompenserer fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.
  4. Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til samme beløp som kostnad for depositum for AutoPASS-bombrikke.