Meny

SP vil ha jernbanen på norske hender

I dag ble det kjent at svenske SJ ble tildelt anbudet på Trafikkpakke 2 Nor.  Tidligere har engelske Go-Ahead fått tildelt kontrakten på Sørlandsbanen. Senterpartiet er redd folk vil få et dårligere togtilbud, og ønsker sette anbudsprosessene på jernbanen på vent.

– Vi er mot denne formen for konkurranseutsetting av norsk jernbane, og ønsker å beholde både eierskap og drift på norske hender. Det som har skjedd i dette anbudet er at det viktigste har vært pris, og at kvaliteten har vært underordnet. Vi mener det norske folk fortjener best mulig togtilbud, ikke at staten skal spare penger, sier Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

I kriteriene for anbudet som ble tildelt i dag, er pris vektet med 50 prosent og kvalitet med 45 prosent, i tillegg til fem prosent for oppdragsforståelse.

Senterpartiet har bedt om at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av anbudsutsettingen av Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord, blant annet for å få klarhet i hvordan de ulike anbudskriteriene er vurdert.

– Anbudsutsettingen av persontogtrafikken har flere svakheter, og hele prosessen bør stoppes. Anbudsutsettingen forsterker oppdelingen og ansvarspulveriseringen i jernbanesektoren, som har kommet som en konsekvens av regjeringens jernbanereform, sier Senterpartiets stortingsrepresentant.

Jernbanedirektoratet skriver i beslutningen at norske Vy leverte best på kvalitet og oppdragsforståelse, men at SJ klart best var best på pris.

– Jernbanedirektoratet sier jo rett ut at folk hadde fått et bedre togtilbud om vi hadde holdt det på norske hender og til Vy. Likevel velger de å la svenske SJ får drive dette jernbanestrekket. Dette er bare nok et argument for å ta tilbake jernbanen på norske hender, avslutter Bengt Fasteraune.