Meny
2020 Fiskebåter ved kaia i Sørvær, Hasvik i Finnmark

Stopp avgifts-galoppen mot fiskerinæringen

Regjeringen med støtte fra FrP har funnet ei ny melkeku for å få avgifter inn i statskassen: Fiskerinæringen. - Nå har vi fått nok og mobiliserer både fiskerinæringen og kysten mot regjeringen og FrPs skatte- og avgiftsgalopp mot fiskerinæringen, sier Geir Pollestad og Sandra Borch.

Regjeringen med støtte fra FrP har funnet ei ny melkeku for å få avgifter inn i statskassen: Fiskerinæringen. Det er innført en kontrollavgift på 42 millioner kroner. Det er vedtatt en ny avgift på fisk som skal legges frem denne våren på 100 millioner årlig. Denne avgiften har kun det formålet å hente inn penger til statskassen (fiskal avgift). I tillegg har de fire partiene i avgifts-gjengen besluttet å fjerne den reduserte satsen på CO2-avgiften for fiskeri. De har besluttet å fase ut kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeriene og nå sist er det varslet at CO2-avgiften skal økes kraftig.

- Senterpartiet reagerer kraftig på måten regjeringen og FrP påfører fiskerinæringen både nye og økte avgifter. Det er en målrettet politikk for å flytte verdier bort fra distriktene og kysten. Nå har vi fått nok og mobiliserer både fiskerinæringen og kysten mot regjeringen og FrPs skatte- og avgiftsgalopp mot fiskerinæringen, sier Geir Pollestad (Sp) Stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på Stortinget.  

Senterpartiet hadde i går, 8. februar, invitert interesserte til et teams møte om fisk og avgift. Det var folk fra en samlet fiskerinæring tilstede.

- Vi fikk en helt klar tilbakemelding fra kysten. Disse avgiftene, ikke minst den varslede økningen i CO2-avgiften, vil ramme kysten og fiskeriene hardt. Det vil gå ut over muligheten til å drive helårlig fiske og det vil ramme fiskeindustrien vår. Senterpartiet ser på fisk som klimavennlig og sunn mat som det ikke er noen grunn til å skatte i hjel slik H, FrP, KrF og V legger opp til, sier Sandra Borch (Sp), stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Senterpartiet vil jobbe videre med å mobilisere kysten mot de nye og økte avgiftene på fiskeri. Det er ingen grunn til å pålegge distriktsnæringen særskatter.