Meny

Stopp nedbyggingen av fødetilbudet i landet vårt

Vedtatt resolusjon på Senterkvinnenes landsmøte 2018

Senterkvinnene er kritisk til den generelle sentralisering og nedbygging av fødetilbudet rundt om i Norge. De siste 30 år har vi sett en nær halvering av antall steder med fødetilbud. Dette rammer fødende kvinner og nyfødte barn. Det medfører at det er en økning av fødsler langs veien, noe som er en stor belastning for den fødende.

Ny forskning viser at det er større prosent dødelighet for nyfødte som er født under transport. Konsekvenser av sparetiltak og omorganiseringer er et travelt miljø på fødeavdelingen, der den fødende føler seg lite ivaretatt, blir stresset og utrygg og slik sykeliggjort. Det gir mer spenning, mer adrenalin og økt blodtrykk, som i sin tur kompliserer fødselsforløpet og medfører økt bruk av fødselsstimulerende medisiner, økt epiduralbruk og krevende fødsler, av og til med keisersnitt som resultat.

Den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus er redusert fra 3,2 til 2,7 døgn på 10 år. Dette får følger for fødende både i byene og distriktene. Flere steder i landet planlegges det å korte ned tiden kvinner og nyfødte skal ligge på sykehus etter fødsel, og i Bergen har en et mål om at 40 % av nybakte mødre skal kunne reise hjem etter 6 til 24 timer når et nytt sykehusbygg står klart i 2023. Her skal det heller ikke bygges barselrom for normalfødende. Dette skjer samtidig som det på landsbasis mangler 6-700 jordmorsårsverk for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud og hjemmebesøk i norske kommuner. Senterkvinnene støtter fagfolk, barneleger og jordmødre som med dette frykter for helsen til mor og barn, for økt spedbarnsdødelighet, flere tilfeller av fødselsdepresjoner, ammeproblemer og kortere ammetid og for sykdom som ikke behandles.

Senterkvinnene mener at små avdelinger med en-til-en-omsorg, dvs. jordmor som følger tett forløpet for hver enkelt fødende, skaper en trygg og god situasjon og gir den beste opplevelsen for den fødende. Det normale fødselsforløpet er det mest vanlige, men det må legges til rette for det! Slik utviklingen går, risikerer vi å komplisere de normale fødslene på grunn av ytre utrygge og urolige forhold. Dette er en uholdbar utvikling!

Derfor mener Senterkvinnene at:

  • Nedbyggingen av fødetilbudet i landet vårt må stoppe
  • Et differensiert og desentralisert fødetilbud er viktig å beholde og sikre norske kvinner en trygg og anstendig føde- og barseltid
  • Nedleggelse av normalfødestuer ved de store sykehusene og normal-fødeavdelinger ved de mindre sykehusene er feil vei
  • Liggetiden etter fødselen må sikre mor og nyfødt ro og stabilitet til å mestre hverdagen etter hjemkomst