Meny

Tørken viser hvor sårbar matproduksjonen er

Geir Pollestad, Stortingsrepresentant Sp

I fjor var det for mye regnvær. I år er det tørke. Vi har blitt vant med at nok mat er en selvfølge. Vi vil nok også ha mer enn nok mat på bordet det neste året også, men vi må erkjenne at mer ustabilt klima vil øke sårbarheten vår i fremtiden.

Senterpartiet mener at matberedskap må tas på alvor. Vi må ha en politikk som sørger for at matproduksjonen blir mindre sårbar og at den enkelte bonde ikke skal rammes økonomisk av et mer ustabilt klima.

Senterpartiet mener at Norge igjen må iverksette beredskapslagring av mat. Det første vi må få på plass er beredskapslagring av matkorn. I dag baserer Norge seg på å kjøpe korn på verdensmarkedet. Det er en farlig strategi. Bare 17 % av verdens kornproduksjon omsettes på verdensmarkedet. I tillegg har vi det siste året sett at frihandel ikke er en naturlov. 

Dette viser at de andre landene i verden prioriterer mat til sitt eget folk. Det må Norge også gjøre. Selv om vi er et rikt land, er det ingen garanti at det til en hver tid er mat å få tak i. Matproduksjon er en av grunnsteinene i det å være en selvstendig nasjon. Derfor må vi sørge for å ha en beredskap som sikrer oss forsyninger når produksjonen ikke strekker til. Det er viktig at den norske matproduksjonen økes og at det satses på mat basert på norske ressurser.

Senterpartiet vil også ha på plass en fondsordning med skattefordel for bønder. Det betyr at bonden kan sette av penger i gode år for å være bedre økonomisk forberedt de årene avlingen slår feil. Det er svært overraskende at Høyre og FrP er så negative til en slik ordning. Partiene hadde det i sin regjeringsplattform i 2013, men i likhet med andre positive skatte- og avgiftsforslag for jordbruket så ble det ikke fulgt opp. 

En stor del av norske bønder opplever årets sesong som en krisesesong. Nå må innsatsen brukes på å redusere skadevirkningene av dette både for bonden og samfunnet. Og vi må bruke det som en vekker for det viktigste: Mat er ingen selvfølge.