Meny

Utfordrer Frp til å si «nei» til utenlandskabel til Skottland

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe gir regjeringen og Arbeiderpartiet det glatte lag for å åpne for en ny, privat eksportkabel for strøm til Skottland.

– Vår energipolitikk skal og må ta utgangspunkt i hva som tjener norske interesser. Denne kabelen kommer bare til å føre til høyere strømpris for norsk industri og norske husholdninger og må stanses, sier Sp-nestlederen.

– Frp sitter nå i Olje- og energidepartementet og skal si «ja» eller «nei» til NorthConnect. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg må i denne saken vise at han lar hensynet til norske arbeidsplasser og norske privathusholdninger være utslagsgivende. Kabelen må stoppes, krever Ola Borten Moe.

Sp-nestlederen er heller ikke spesielt imponert over Arbeiderpartiet, som gjennom en avtale med regjeringspartiene sikret flertall for både EUs tredje energipakke/Acer og ga rom for at NorthConnect kan bygges.

– Arbeiderpartiet sliter. Og det er ikke uten grunn, konstaterer Ola Borten Moe tørt.  

I sin tale til Senterpartiets landsmøte på Hamar gjør Ola Borten Moe det klart at all overføringskapasitet for strøm til utlandet må vurderes ut fra hvilken nytte Norge har av konkrete kabelprosjekter.

– Jeg behandlet fem utenlandsforbindelser i min tid som statsråd. Bildet er ikke svart/hvitt. Det finnes fornuftige kabler og det finnes de som ikke er det. Vi sa nei til tre prosjekter og ja til de to som nå realiseres; én kabel til Tyskland og én til England. Kabelen til Tyskland vil sannsynligvis bety netto import til Norge og muligheter for å kjøpe mye rimelig strøm når det blåser mye i Europa.

– Men vi stoppet den planlagte kabelen til Skottland (NorthConnect), som den gang var en ren eksportkabel som ville ført til høyere strømpris i Norge. Bra for kraftselskapene, men ikke bra for forbrukere og industri, sier Borten Moe.

Den tidligere olje- og energiministeren understreker også at den rødgrønne regjeringen gikk lengre.

– Vi stanset ikke bare NorthConnect, vi fikk endret loven slik at Statnett måtte være konsesjonssøker/eier for alleutenlandsforbindelsene. Disse forbindelsene er de facto en del av et naturlig monopol og sentralnettet vårt. Det er dermed ingen grunn til å slippe private interesser inn. I tillegg gir det nasjonale myndigheter bedre kontroll med hvilke prosjekt som slippes frem.

– Dagens regjering mener at alle kabler til utlandet er positive prosjekt, og endret til og med loven for å slippe private interesser til. Det er meningsløs politikk som egentlig handler om ikke å ha noen politikk.

– Men la det ikke være noen tvil om at nøkkelen til mye av det vi forsøker å oppnå, ligger i en bevisst politikk med utgangspolitikk i norske interesser og en forståelse av at vi også fremover skal ha mulighet til å utnytte det fortrinnet billig, fornybar strøm utgjør for norsk bosetting og næringsutvikling. Det er historieløst å selge den fordelen til utlandet, avslutter Sp-nestlederen.