Meny

Vedum: Stortingets behandling av overføring av makt til EU kan være grunnlovsstridig

Statsminister Erna Solberg erkjente at regjeringen har tatt for lett på spørsmålet om å avgi nasjonal suverenitet til EU under dagens spørretime. Hun varslet at justisdepartementets lovavdeling skal gå gjennom de grunnlovsmessige spørsmålene på nytt.

– Stortinget må utsette behandlingen av tilslutning til EUs energiunion da dette handler om hvem som skal bestemme over viktige deler av det norske energimarkedet, uttaler Trygve Slagsvold Vedum.

Professor Eivind Smith har uttalt at grunngivingen til lovavdelingen er påfallende kort og at han ikke kan skjønne at standpunktet er riktig.  Den nye reguleringsmyndigheten kan ikke styres av norske politikere, hverken storting eller regjering.

– Grunnloven er grunnsteinen for det norske folkestyret og når stadig flere blir i tvil om overføringen av makt er grunnlovsstridig må hele saken utsettes. Den må vurderes grundig av justisdepartementets lovavdeling og regjeringen må også innhente en uavhengig juridisk vurdering fra våre fremste grunnlovseksperter, sier Vedum.

– Stortinget er nødt til å være 100 prosent sikker på at man ikke bryter Grunnlovens bestemmelser før man fatter en endelig beslutning. Etter Senterpartiets mening er det en selvfølge at i en situasjon der det er så mye tvil som nå, må Stortinget behandle denne suverenitetsoverføringen etter Grunnlovens § 115. avslutter Vedum.