Meny

Flere må velge yrkesfag!

Flere må velge yrkesfag!

Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.  

Matproduksjon må bli et attraktivt yrke for vanlig dyktige ungdommer

Matproduksjon må bli et attraktivt yrke for vanlig dyktige ungdommer

Det er krig i Europas kornkammer Ukraina. Norge har Europas dårligste jordbruksmatberedskap (FNs organisasjon for matsikkerhet og ernæring, FAO). Torsken vår er viktig, men brød og mjølk er viktigst. Våre erfaringer fra krig i Europa er rasjoneringskort for jordbruksmat. Vi får inderlig håpe at krigen begrenses og at det raskt erklæres våpenhvile.

Resolusjoner vedtatt av fylkesårsmøte 2022

Resolusjoner fra fylkesårsmøte i Buskerud Senterparti

I fylkesårsmøte til Buskerud Senterparti 18. - 19. februar 2022 ble det vedtatt ni resolusjoner. 

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå.

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.  

Tillitsreform i Nav

Tillitsreform i Nav

Nav trenger en tillitsreform. Folk på arbeidsavklaringspenger trenger det aller mest. Bistand fra Nav må gis på den måten som er nødvendig for den enkelte. Da må døra inn til Nav-kontoret også være åpen, slik som det er i kommunen ellers, skriver Lundteigen i denne kronikken.

Stortinget må stoppe import av høye strømpriser

Stortinget må stoppe import av høye strømpriser

Strømprisene til husholdninger og næringsliv over eksempelvis 70 øre/kWh må dekkes over statsbudsjettet, skriver Per Olaf Lundteigen i denne kronikken.

Med disse tiltakene kan Stortinget senke strømprisen

Med disse tiltakene kan Stortinget senke strømprisen

Nå må stortingsflertallet vise hva folkestyre er i praksis. Stortinget må kunne legge rammer for internasjonale markedskrefter og slik styre strømprisene. Strømprisene i Norge skal være et fortrinn for det norske folk som bor og arbeider i et vinterkaldt og mørkt land. Et land hvor kostnadsnivået for næringslivet er høgt og hvor vi derfor trenger et internasjonalt konkurransefortrinn med lavere strømpriser, skriver Lundteigen.

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Skyhøye strømpriser. 3 kr/kWh ser ikke ut til å være noen øvre grense.Prognoser viser at bare selve strømmen kan komme til å koste over 4 kr/kwh. De økonomiske konsekvensene for private husholdninger og næringsliv blir dramatiske. Slike prissjokk er på alle måter skadelige, skriver Per Olaf Lundteigen.

Høyres skryteliste

Høyres skryteliste

Debattinnlegg publisert i Hadeland avis 11. oktober 2021.

Prosjektplanen for videre arbeid med bærekraftig drift av Sigdal kommune

Prosjektplanen for videre arbeid med bærekraftig drift av Sigdal kommune

Kommunestyret i Sigdal behandlet i går 23. september 2021 prosjektplanen for videre arbeid med bærekraftig drift av Sigdal kommune. 

Hensikten med dette prosjektet er å skaffe kommunen økonomisk handlingsrom til å drive videre utvikling i Sigdal.

Prosjektet er et viktig grunnlag i videre arbeid med å omstille kommunen til utfordringene som kommer i fremtida. 

2021 Nav-skilt

Still opp for dem som bor ytterst!

Senterpartiet stiller opp for folk, spesielt dem som bor ytterst. Både sosialt og geografisk, skriver Per Olaf Lundteigen.

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Under tittelen "Viken er for viktig for slagord-politikk" utfordrer Hallingdølen Senterpartiet på kostnader ved oppløsing av Viken. Vi kan først berolige både avisa og velgere i Hallingdal at Senterpartiet hele veien har hatt en grundig ideologisk og gjennomtenkt forankring i vår motstand mot Viken.

Sp-styrte Kongsberg til topps i kommunebarometeret

Sp-styrte Kongsberg til topps i kommune-barometeret

- Jeg synes det er stas at vi nettopp i et pandemiår har lykkes med å levere så gode tjenester,- over hele fjøla, til våre innbyggere, sier Sp-ordfører Karianne Sand, som leder byens største kommunestyregruppe.