Meny

Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Drammen Tollsted trues av nedleggelse. Nå må ordføreren ta tak og jobbe for at det ikke skal skje, skriver Per Olaf Lundteigen.

Det var behov for kutt i Viken!

Det var behov for kutt i Viken!

Buskerud er i en krevende økonomisk situasjon. Vi vil derfor gjøre alt som står i vår makt for å påvirke regjeringen for å bedre rammene. Samtidig tegnes det et rosenrødt bilde av den økonomiske situasjonen som var i Viken fylkeskommune. Det er en historieskriving som står til stryk.

Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Bruk av narkotika er farlig. Derfor er det ulovlig. Med bruk av narkotika følger trøbbel. Mye av kriminaliteten har en fellesnevner i narkotika, skriver Per Olaf Lundteigen.

Stopp ny kabel til Danmark

Stopp ny kabel til Danmark

Norge har blitt en del av et europeisk strømmarked. Derved har kapasiteten i strømnettet blitt langt viktigere for strømprisene og vår forsyningssikkerhet for strøm. En slik politikk skaper flere flaskehalser i nettet. Dette gir uforutsette konsekvenser, skriver Lundteigen i denne kronikken.

Nye Drammen sykehus: En økonomisk skandale

Nye Drammen sykehus: En økonomisk skandale

I revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner (mill.) kroner i og en samlet låneramme på 8,46 milliarder (mrd.) kroner (2017 kroner) til nytt sykehus i Drammen. Styringsrammen Nytt Sjukehus i Drammen (NSD) – inkl. tomt – er nå på 16,2 mrd. kroner (2023 kr), skriver Per Olaf Lundteigen.

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Aksjespekulanter driver med kortsiktige kjøp og salg av aksjer. Det er lovlig. Men vi som er folkevalgte og våre nærstående må holde oss vekk fra denne pengeflyttinga. Begrunnelsen er enkel: Tilliten til folkevalgte svekkes fordi det lett blir mistanke om innsideinformasjon og politiske vedtak til egen økonomiske fordel, skriver Per Olaf Lundteigen.

Høyres narkotikapolitikk må stoppes

Høyres narkotikapolitikk må stoppes

Stadig flere ungdommer bruker kokain. Dette kommer fram i Folkehelseinstituttets oversikt 9. februar 2023 om narkotikabruk hos personer mellom 16 og 30 år, skriver Per Olaf Lundteigen.

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå.

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.  

Flere må velge yrkesfag!

Flere må velge yrkesfag!

Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.  

Innstilling fylkestingsliste 2023.

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen, ledet av Olav Skinnes, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Buskerud blir det viktig å bygge lag, ta hele Buskerud i bruk og å se mulighetene på kryss og tvers i hele fylket. De nominerte på toppen bærer preg av å kjenne Buskerud godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Skotselv 5. november.

EU- Eksperiment uten forbilde

EU: Eksperiment uten forbilde

av Per Olaf Lundteigen, Buskerud Senterparti

Boka «Det norske paradoks» handler om Norges forhold til Den europeiske union (EU). I artikkelen «Innmeldelse uten medbestemmelse» skriver Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, professorer ved ARENA Senter for europaforskning ved universitet i Oslo: «Det er et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa».

2020 Oslo Bussterminal

Nå er det billigere å pendle til jobb

Søndag 30. april går fristen ut for å levere skattemeldingen for 2022. For folk som pendler mellom hjem og arbeid, kan det bety tusenvis av kroner i fradrag som trekkes av skatten. Med Senterpartiet i regjering er pendlerfradraget kraftig forbedret og økt, uavhengig av hvilket transportmiddel du bruker for å komme deg på jobb.

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

– Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, særlig minstepensjonister og de som lever på uføretrygd, sier Per Olaf Lundteigen.