Meny

Klima- og miljøbygder

Klima- og miljøbygder

Byene vokser og fortettes. Samtidig legges det knapt nok ut nye boliger i grendestrøk. Snart legges nærskolen ned. Hva da med bygda di? Svaret er å styrke bærekraftige bygder.

2020 - Sommerdag på Brygga i Tønsberg, Vestfold

Senterpartiet for HELE Tønsberg

Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom mennesker. Rettferdig fordeling, små forskjeller og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling oppnås best gjennom et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Senterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Gratulerer så mye med dagen til alle sykepleiere og sykepleierstudenter!

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen:

* Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme.

* Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler.

* Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård)

* Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.

Finansministeren besøkte Tønsberg

Finansministeren besøkte Tønsberg

Mandag ettermiddag, 17.04, kom finansministeren på et overraskende besøk til Tønsberg stasjon. Trygve Slagsvold Vedum var på togtur gjennom fylket for å snakke om pendlerfradrag. Med på togturen hadde han Nrk og på stasjonen i Tønsberg ventet spente senterpartister og Tønsberg blad!

Kraftkrevende datalagrings

Kraftkrevende datalagringssentraler

Etableringen av Googles datalagringsanlegg i Skien vil få ringvirkninger for strøm for hele vår region mener varaordføreren i Tønsberg.

- Det planlagte datalagringsanlegget i Skien vil kreve like mye strøm som byene Skien, Porsgrunn, Larvik og Sandefjord bruker til sammen skriver han i sitt innlegg.

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig.

Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris.

 

Senterpartiet og jordvern

Senterpartiet og jordvern

I Vestfoldkommunene er det ingen tvil om at det er Senterpartiet som har gått i bresjen for vern av dyrka- og dyrkbar mark.

Vestfolds innbyggere som ønsker kortreist mat og lokal verdiskapning oppfordres til å stemme på Senterpartiet ved kommende valg.

Sp ønsker grønn omsorg for tidlig demente

Sp ønsker grønn omsorg for tidlig demente

- Med bedre livskvalitet for pasienten og de pårørende, samt utsettelse av innleggelse på institusjon kan vi oppnå en trippel vinn-situasjon, fremhever Thorvald Hillestad. - Unge demente har ofte nærmeste pårørende i yrkesaktiv alder. Et godt aktivitetstilbud for den demente vil også kunne bidra til at pårørende står lengre i jobben sin.

Datalagringssentral på Tveiten

Datalagringssentral på Tveiten

Tønsberg og Re Senterparti ønsker at norsk vannkraft skal benyttes slik at verdiskapningen styrker lokalt, norsk næringsliv.