Meny

Endelig hel hall på Barkåker!

Endelig hel hall på Barkåker!

Tønsberg Senterparti har gjennom flere tiår arbeidet for utvidelse av halv hall til hel hall på Barkåker. Vi har programfestet dette siden 2003. Det var derfor svært gledelig at Senterpartiet og resten av posisjonen fikk dette inn i «Anleggsplanen for 2021 – 2024».

Vi trenger flere varme hender

Vi trenger flere varme hender

Vi har vel alle sett NRKS to Brennpunkt-dokumentarer om sårbare eldre i vinter. Eldre som ikke får oppfølging. Dette gjør vondt å se. Alle skal kjenne trygghet for hjelp, når helsen svikter.

Tid for å fylle skolesekken

Tid for å fylle skolesekken

Sørg for at den rommer et sunt og godt skolemåltid, et «Hei» til alle du møter, en vennlig innstilling og tanker om hva som gjør deg motivert.

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Sett i lys av disse utfordringene ønsker Tønsberg Senterparti at det utarbeides en ny utredning om rehabilitering av dagen svømmehall.

Husk å stemme to ganger på Senterpartiet!

Husk å stemme to ganger på Senterpartiet!

Stem Sp to ganger i 2023!

Husk å stemme Senterpartiet i både lokalvalget og fylkesvalget 2023. Din stemme er med på å skape nye Vestfold med gode verdier, trygghet og en grønn profil. Våre toppkandidater i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand er klare til å gjøre en forskjell i sin kommune. På fylkestingslista har vi tre topp motiverte kandidater som troner øverst på lista for Vestfold Sp. Per-Asbjørn Andvik, Elisabeth Irgens Hokstad og Magnus Rød er klare for å innta fylkestinget i nye Vestfold!

 

 

Jo, vi må ha utvikling i hele kommunen

Jo, vi må ha utvikling i hele kommunen

Senterpartiet ønsker et sterkt Tønsberg med muligheter til utvikling i hele kommunen vår.

Klima- og miljøbygder

Klima- og miljøbygder

Byene vokser og fortettes. Samtidig legges det knapt nok ut nye boliger i grendestrøk. Snart legges nærskolen ned. Hva da med bygda di? Svaret er å styrke bærekraftige bygder.

Politikk, menneskene og våre verdier

Senterpartiet for HELE Tønsberg

Kommunestyrerepresentanter

Karoline Lie og Svein Holmøy ble valgt inn som kommunestyrerepresentanter i Tønsberg. Thorvald Hillestad er første vara og møter ved forfall. Våre representanter skal jobbe for at punktene i valgprogrammet blir ivaretatt og synlige i denne perioden.

Karoline Lie er gruppeleder og kan kontaktes dersom du har en sak eller noe du vil diskutere. Karoline når du på telefon: 98023257

Vår politikk

Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom mennesker. Rettferdig fordeling, små forskjeller og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling oppnås best gjennom et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Senterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Gratulerer så mye med dagen til alle sykepleiere og sykepleierstudenter!

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen:

* Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme.

* Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler.

* Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård)

* Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.

Finansministeren besøkte Tønsberg

Finansministeren besøkte Tønsberg

Mandag ettermiddag, 17.04, kom finansministeren på et overraskende besøk til Tønsberg stasjon. Trygve Slagsvold Vedum var på togtur gjennom fylket for å snakke om pendlerfradrag. Med på togturen hadde han Nrk og på stasjonen i Tønsberg ventet spente senterpartister og Tønsberg blad!

Kraftkrevende datalagrings

Kraftkrevende datalagringssentraler

Etableringen av Googles datalagringsanlegg i Skien vil få ringvirkninger for strøm for hele vår region mener varaordføreren i Tønsberg.

- Det planlagte datalagringsanlegget i Skien vil kreve like mye strøm som byene Skien, Porsgrunn, Larvik og Sandefjord bruker til sammen skriver han i sitt innlegg.

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig.

Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris.