Meny

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig.

Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris.

 

Stortingsliste 2021

Topp fem på stortingsliste 2021 for Vestfold Senterparti

På bilde TOPP FEM fra venstre:
Per-Asbjørn Andvik, 2. plass
Olav Nordheim, 5. plass
Jill Eirin Undem, 4. plass
Oda Maria Hokstad, 3. plass
Kathrine Kleveland, 1 plass

 

2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Vi må jobbe med utenforskap

Mens vi venter på ny regjering og venter på økt satsing på å redusere utenforskap over statsbudsjettet, vil Senterpartiet jobbe for å få mest mulig ut av knappe ressurser for å kunne legge til rette for at flere skal kunne delta i arbeidslivet.

Men vi er klare på at Staten må legge mer penger i potten til kommuner og fylkeskommuner for å redusere utenforskap.

Universitet nær folk

Universitet nær folk

Senterpartiet kjemper for det gode liv der folk bor. Det innebærer at fremtidens arbeidsplasser må skapes der folk bor. Da må vi legge til rette for en desentralisert høyere utdanning og universitet nær folk.

Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Det er viktig å utdanne dyktige fagarbeidere som arbeids- og næringslivet vårt vil ha, skriver Jill Eirin Undem.

- Senterpartiet vil ha et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet med lærere som har solid realkompetanse og oppdatert kunnskap som.

Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Å legge til rette for en god utdanning for alle er ressurskrevende. Men det er også helt grunnleggende for å øke verdiskapingen, øke skatteinngangen, redusere utenforskap og barnefattigdom, oppnå høyere livskvalitet, bedre helse og utjevning av sosiale ulikheter. Å legge til rette for god utdanning er rett og slett smart.

Nominasjonsprosessen i Vestfold Sp er i gang

Nominasjonsprosessen i Vestfold Sp er i gang

Nominasjonskomiteen til stortingslista 2021 for Vestfold Senterparti er i gang med sitt arbeid.

Frist for første runde å sende inn forslag på navn fra lokallaga til komiteen er 14. mai. 

Nominasjonsmøte vil bli holdt 15. oktober kl 18 i Skiringssalen i Fylkeshuset i Tønsberg.

Kulturminner trenger mer enn bare midler

Kulturminner trenger mer enn bare midler

Det er lett å ta kulturskatter for gitt, når man er blitt vant med at det er et sted man lufter hunden, og møtes for å sole seg om sommeren. Tønsbergensere tenker sjeldent over det, men de dater, tar morgentisseturen, og løper intervaller på en kulturskatt som er i særklasse i Nord-Europa.

Influencer for en dag

Influencer for en dag

9. september er muligheten din til å ha mer makt enn Sophie Elise og Kristin Gjelsvik. Det er 9. september du kan gjøre noe med de gamle gubbene i politikken, med å stemme de unge kandidatene opp. Stemmer du ikke, lar du andre bestemme for deg. DET er en dårlig deal, det, skriver Lise-Marie Sommerstad.

Barnevern og mennesket som ressurs

Barnevern og mennesket som ressurs

- Senterpartiet har tro på mennesket som samfunnets største ressurs, uansett hvem vi er, eller hva vi er, skriver Heidi Myhre.
- Tønsberg Senterparti har stor tro på det verdisynet og de arbeidsmetodene som er utarbeidet ved «SMART oppvekst» i Re. Dette ønsker vi skal videreføres i hele vår nye kommune.

Vil ha en bærekraftig politikk

Vil ha en bærekraftig politikk

- Når jeg går inn i fylkespolitikken vil det være med vilje om å plante, slik at fremtidige generasjoner kan høste, og å rydde slik at man også i framtiden har muligheten til å leve. Målet må være at våre oldebarn kan plukke fruktene av vårt arbeid og ikke måtte rydde opp etter oss.

Matpolitikk er mer enn mat

Matpolitikk er mer enn mat

Senterpartiet er Matpartiet med stor M. Senterpartiet er stolt av trygg og god norsk mat og drikke, og matpolitikk er en viktig ingrediens på valgkampmenyen. Men mat og matpolitikk er mer enn å mette, skriver Kathrine Kleveland.

Tillitsløft med Senterpartiet

Tillitsløft med Senterpartiet

Regjeringen har de siste årene tatt flere sentraliseringsgrep. Sykehustilbud, fødeavdelinger, ambulansetjenester, fengselsavdelinger er kuttet ned. Politiet er lenger unna folk enn før, og politiet selv har uttalt seg kritiske til reformen. Tingretter, skattekontor, NAV-kontor og trafikkstasjoner lir samme skjebne.

Vil ha lekende barn som ler

Vil ha lekende barn som ler

Senterpartiet vil kjempe for spennende og utfordrende uteområder i barnehagene og på skolene som kan fungere som nærmiljøanlegg på kvelds- og fritid, skriver Jill Eirin Undem.

Vi har et ansvar for å legge til rett for mer fysisk aktivitet på området hvor barna våre tilbringer store deler av hverdagene.