Meny
Dag

Bli bedre kjent med Dag

Alder: 63 år

Bosted: Rollag

Arbeidserfaring

Har en lang og variert CV. Har erfaring fra både håndverksyrker, serviceyrker, fra privat næringsliv og offentlig, som leder på ulike nivå. 

 

Politisk erfaring

Har sittet 16 år i kommunestyret, hvorav 8 som ordfører i Rollag. Flere års erfaring fra landsstyreverv i USS og Fjellnettverket ++

Hjertesaker

  • En desentralisert fylkeskommune.

  • Styrke tilbud for videregående skoler i distriktene.  

  • Gode rammebetingelser for Næringsutvikling i distriktene.