Meny
2018 - Skogsbilvei

Et aktivt friluftsliv i Østmarka fremfor en vernet nasjonalpark!

\Kari Mette Prestrud, 3. kandidat på stortingslista for Akershus, Nils-Petter Wiik, Enebakk Sp

I Sp ønsker vi en aktiv og bærekraftig bruk av Østmarka fremfor vern. I Norge har vi en stolt historie med å bruke naturen og forvalte den i like god stand som vi overtok den. På denne måten har vi lagt til rette for friluftsliv for alle, i tillegg til at aktiv forvaltning av skogen har gitt arbeidsplasser og trevirke til nyttige formål. I følge regelverket for nasjonalpark vil det for eksempel ikke lenger være anledning til å ha skogsbilveier som benyttes til skispor om vinteren.

Venstre påstår at vi i Sp bare er opptatt av profitt til skogeiere, men sannheten er at Østmarka er i hovedsak kommunal skog. Det er heller ikke tilfelle at skogen vil bli utsatt for flathogst dersom vi ikke etablerer nasjonalpark i Østmarka. Så hvorfor iveren etter å få en nasjonalpark i Østmarka?

For oss i Sp er det uforståelig at ikke markaloven gir nødvendig beskyttelse av det verdifulle friluftsområdet. Vi ønsker jo at det fortsatt skal være mulig å sette opp telt og bruke Østmarka slik vi bruker den i dag. Skiforeningen ønsker å fortsette med å kjøre opp skiløyper, men med reglene for nasjonalpark er ikke dette lenger mulig. Vi ønsker da ikke å verne oss til døde! Friluftsliv hele året og skigåing om vinteren betyr enormt mye for folks helse og trivsel. I Sp ønsker vi å legge til rette for mer friluftsliv i Østmarka. F.eks doer som kan gjøre at folk ikke gjør fra seg i naturen, merking av turløyper, etablering av bålplasser og bygge brygger som gjør det mulig for bevegelseshemmede å være med på kanotur. En status som nasjonalpark i Østmarka vil forhindre dagens bruk og et utviklet friluftsliv som betyr så mye for oss alle i nærmiljøet. Venstre sitt svar er at de vil endre dagens regelverk for Nasjonalpark. Dette fremstår useriøst. Resultatet er at regelverk for Nasjonalpark vannes ut og mister sin betydning. Hva er galt med dagens forvaltning av Østmarka etter dagens markalov?

Dagens markalov gir nødvendige bruksbegrensninger og dermed beskyttelse av Østmarka. Det er likevel mulig legge til rette for et aktivt friluftsliv og en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Slik vil vi fortsatt ha det!

Nils-Petter Wiik, Enebakk Sp

Kari Mette Prestrud, 3. kandidat på stortingslista for Akershus