Meny
Anne-Beathe-Kristiansen-Tvinnereim-IMG_1334 kopi

Regjeringen gjør bussene i Viken mindre klimavennlige

Leserinnlegg av Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

Regjeringen tvinger kollektivselskapene i hele Viken til å bruke mindre klimavennlig drivstoff. Det er skikkelig dårlig klimapolitikk.

Brakar har allerede gjort det, Ruter og Østfold kollektivtrafikk vurderer for tiden det samme: Nemlig å gå over fra flytende biodrivstoff til fossilt – og ikke fornybart – drivstoff. Flytende biodrivstoff er mer klimavennlig enn fossilt drivstoff, og dermed et viktig virkemiddel for å nå det såkalte nullutslippsmålet. 

Grunnen til dette finner vi paradoksalt nok i regjeringens klimapolitikk. I fjor innførte nemlig regjeringen en helt ny veibruksavgift på flytende biodrivstoff. Avgiften setter kollektivselskapene til fylkeskommunen i en svært krevende situasjon. Den tvinger allerede hardt pandemirammede kollektivselskaper over på mindre klimavennlige løsninger.

Avgiften gjør det utfordrende – for ikke å si umulig – å nå regjeringens krav om at bybusser og en stor del av langdistansebussene skal være utslippsfrie eller lavutslippsbusser innen 2025 og 2030. For Viken fylkeskommune vil det koste rundt 100 millioner kroner årlig å opprettholde bruken av biodiesel.

Vi skal bli fossilfrie innen 2028. Regjeringen vanskeliggjør nå dette betydelig, fordi vi nå må kutte i andre tjenester til innbyggerne hvis vi skal finansiere den økte regningen.

Heldigvis er regjeringens klimamelding for tiden på høring. Stortinget har dermed mulighet til å korrigere dette klimapolitiske feilsteget. Vi forventer at Stortinget ber regjeringen legge bedre til rette for å kollektivselskaper som fortsatt ønsker å bruke bærekraftig biodrivstoff. Det vil komme klimaet, og dermed oss alle, til gode.