Meny
2019 Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Olav Skinnes. Valgkampbilde for fylkestingsvalget 2019

Selvsagt skal Sp oppløse Viken

Leserinnlegg i Budstikka 18. august. 

I flere aviser undrer Lavrans Kierulf fra Frp på om Senterpartiet kan stoles på når det gjelder oppløsning av Viken. 

Det enkle svaret på det er kontant ja; det kan både han og velgerne. 

I motsetning til Frp har Senterpartiet vært imot Viken fra dag 1. Senest høsten 2017 hadde Frp mulighet til å stanse tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold. Men dessverre, Frp trumfet gjennom Viken mot folks vilje.

I fylkesrådets plattform står det følgende: «Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Dette gjelder selvsagt fortsatt. Hvis stortingsflertallet endrer seg til høsten og det åpnes for oppløsning av fylker, vil fylkesrådet komme med en sak til fylkestinget om å sende en søknad om å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold. Kan Kierulf nå garantere velgerne at de vil stemme for å sende denne søknaden?

Så er det slik at både fylkesrådet og fylkestinget, som Kierulf er en del av, må forholde seg til hva Stortinget har bestemt. Stortingsflertallet med Frp i spissen åpner nemlig ikke for oppløsning av Viken nå. 

Derfor blir det noe snodig av Kierulf å bedyre at han vil oppløse Viken når Frp på Stortinget ikke vil det. Og så vidt vi vet går Kierulf og Frp til valg på fire nye år med borgerlig regjering. Da blir det ingen oppløsning av Viken. Så er det noen som driver med dobbeltkommunikasjon, så er det nok heller Kierulf og Frp.

Senterpartiet har gjort det vi sa vi skulle gjøre da velgerne ga oss tillit til å styre Viken. Vi styrer og utvikler fylket trygt frem til det skal oppløses. Så skal vi garantere Frp og Kierulf at når vedtaket om oppløsning er gjort, så skal fylkesrådet lede an i arbeidet med å gjenoppbygge Akershus, Buskerud og Østfold. 

Vi håper Frp er klare til å bidra konstruktivt i det arbeidet. Hvordan vi skal fordele verdier, strukturere organisasjonen etc. finner vi ut av gjennom gode prosesser. Vi skal også ta godt vare på alle våre dyktige ansatte i overgangsfasen og sørge for at overgangen fra Viken til Buskerud, Østfold og Akershus skal gå enkelt og smertefritt.

Men først nytt stortingsflertall, så oppløsningssøknad og deretter det praktiske arbeidet med oppløsning, og så fra 01.01.2024 skal de gamle fylkene igjen være operative.

Så for å presisere nok en gang helt til slutt: Viken skal oppløses. Det er vårt fremste valgløfte.