Meny
2019 Snø i vannkanten. Universitetets biologiske forskningsstasjon i Drøbak, Akershus

Frogn Senterpartis innlegg i Områdeplan gamle Drøbak i 2017

Kommunestyresak 34/17 6. mars 2017 v/ Representant Hans Kristian Raanaas

Ordfører

 

Senterpartiet har lest forslagene til områdeplan for Drøbak med stor appetitt. Det er en krevende oppgave å sette seg inn i alle bestemmelser og konsekvenser ved endring, opp mot ønsket mål for planen.

 

Det foreligger 3 komplette planer, rådmanns forslag og 2 fremlagt av det politiske miljøet. Senterpartiet har ikke ønske om å legge frem en egenplan, men har lagt disse til grunn for vår beslutning og støtte.

 

Når vi har lest planen har vi spesielt hatt 3 innfallsvinkler som ligger i våre verdier:

 

1.      Aktiv bruk og forvaltning er det beste vern av bygninger og utomhus arealer. Planen må derfor tilrettelegge for dette.

2.      Grunneiers rettigheter til forvaltning av eiendom, leve og virke må tillegges stor vekt opp mot felleskapets interesser for bevaring, vern og tydelig kultur historisk lesbarhet av vår felles arv.

3.      De antikvariske prinsipper som går på krav om tydelig arkitektonisk stilbrudd for endring i samtid, strider mot vår oppfatning. Etter vår oppfatning må det være mulig å bygge i 2017 i teknikker, stiler og metoder som er brukt på eldre trehus. Vi ønsker ikke en utvikling med mer stilbrudd i den gamle trehusbebyggelsen i Drøbak.

 

Ut fra Senterpartiets redegjorte ståsted er det ikke mulig å gå får Rådmanns forslag til plan. Vi vil derfor støtte innstillingen fra HMPB som bygger på Høyres forslag.

 

Når det er sagt er det noen elementer i dette forslaget som går lenger en vi ønsker, men vi støtter intensjonen i planen og høringsrunden vil muliggjøre endringer og tydeliggjøring av enkelte planbestemmelser.

 

Det er trist og unødvendig at denne viktige planen har kommet så skeivt ut de siste månedene og det har oppstått steile fronter som ser det verste i de forslagene som foreligger.

 

Når det i dag blir vedtatt en plan sendt på høring legger Senterpartiet til grunn at det må jobbes bredt opp mot 2. Gangs behandling. Dette gjelder mellom det politiske miljøet, rådmann, interesse organisasjoner og innbyggeren.

 

Det er uheldig hvis vi ender med en endelig plan hvor ca. halvparten er uenig.

 

Takk