Meny
Næringsliv-byggeplass-arbeidsliv-IMG_2713

Hvordan oppnå bedre bokvalitet i utbyggingsprosjekter

Innlegg i Romerikes Blad 24.03.2020

bokvalitet.jpg

Jeg tror det er bred enighet om at det er mange faktorer som påvirker bokvalitet, f.eks. arealstrategi og tetthet, gode uteoppholdsarealer, utforming og estetikk, klima, lys- og solforhold, innsyn, utsyn, adkomst, trafikksikkerhet og parkering, trygghet/kriminalitetsforebygging, universell utforming, forurensing (støy, luft), etc.

Spørsmålet er så hvilke krav politikerne i Lørenskog skal sette til utbyggere i reguleringsplaner. 

Når det gjelder lys- og solforhold benytter Lørenskog kommune en skyggeberegningsmetode, dvs de forsøker å beregne hvor det blir skygge hvis det, f.eks., skal bygges en blokk foran en annen blokk. Med denne metoden vil solens plassering/årstid være avgjørende for skyggeleggingen.

Tidligere byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, holdt 11.3.2020 et innlegg om bokvalitet for folkevalgte i Lørenskog kommune. Hun fortalte at de i Oslo kommune benytter en annen metode for å sikre tilstrekkelige lys og solforhold som de kaller: Utearealnorm for fellesareal. Her legges følgende til grunn:

Avstanden mellom blokkene skal være en og en halv gang så stor som høyden på den høyeste blokka med forbehold om at avstanden aldri skal være mindre enn 17 meter målt mellom balkongene/svalgangene til respektive blokker, se plansjen.

Hvis Lørenskog kommune hadde benyttet modellen til Oslo kommune, så ville mye sett annerledes ut i Lørenskog kommune. Det ville vært større avstand mellom mange av de nye blokkene, noe som hadde gitt mange bedre sol og lysforhold, og mulighet for større grøntarealer mellom blokkene.

Lørenskog Senterparti foreslår at Lørenskog kommune tar inn Oslo kommunes «Utearealnorm for fellesareal» i reguleringsplaner for bygging av nye blokker, og kun benytter skyggeberegningsmetode hvor dette vil gi et bedre resultat for dem som skal bo i blokkene.  

Videre mener vi at innbyggerne vil være tjent med at flest mulig av punktene under også blir tatt inn i reguleringsplaner for boligblokker som det vil bygges mest av i Lørenskog:

  • leilighetene skal ha syd eller vestvendte balkonger
  • balkongene skal ikke ligge i skyggen fra blokka foran når sola står i syd eller vest
  • det skal være noen meter mellom balkongene eller vegg mellom balkongene som sikrer litt privatliv på balkongene
  • leilighetene skal ha egen bod for sykler, ski, etc.
  • det skal være heis til leilighetene
  • hver leilighet skal ha 1-2 parkeringsplasser
  • det skal være et rimelig antall gjesteparkeringsplasser
  • bilvei forbi boligblokkene skal ha fortau adskilt fra sykkelvei
  • det skal være grøntarealer, lekeplass/møteplass mellom blokkene

Så vet vi at det vil være en diskusjon om antall etasjer og minste leilighetsstørrelse. Vi mener at innbyggerne er best tjent med å bo i lavblokker og at det ikke bør bygges mindre leiligheter enn 45 kvadratmeter, slik at folk kan bo i dem over tid.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti