Meny
2020 Blokkbebyggelse med el-sparkesykkel i forgrunnen, Sørenga i Oslo

Bokvalitet

Innlegg i Romerikes Blad 24.2.2020

Mange mener at boligutbyggingen i Lørenskog de seneste årene har skjedd for mye på utbyggernes premisser. For høyt og for trangt er ord som går igjen. Og det er ikke til å stikke under en stol at utbyggerne tjener mest på å bygge høyt og trangt. Problemet er at dette skaper et dårlig bomiljø for dem som skal bo der.

De neste store utbyggingsprosjektene i kommunen vil skje med boligblokker. Det vil være opptil politikerne å gi føringer i reguleringsplaner som kan bidra til å skape gode og trygge bomiljø.

Lørenskog Senterparti håper å få de andre partiene med på å etablere et felles sett med retningslinjer, som kan tas inn i nye reguleringsplaner, og bidra til å skape gode bomiljø for våre innbyggere.

For boligblokker kan dette f.eks. være at

  • leilighetene skal ha syd eller vestvendte balkonger
  • balkongene skal ikke ligge i skyggen fra blokka foran når sola står i syd eller vest
  • det skal være noen meter mellom balkongene eller vegg mellom balkongene som sikrer litt privatliv på balkongene
  • leilighetene skal ha egen bod for sykler, ski, etc.
  • det skal være heis til leilighetene
  • hver leilighet skal ha 1 parkeringsplass
  • det skal være et rimelig antall gjesteparkeringsplasser
  • bilvei forbi boligblokkene skal ha fortau adskilt fra sykkelvei
  • det skal være grøntarealer, lekeplass/møteplass mellom blokkene

Så vil det være politiske meningsforskjeller om hvor høye boligblokkene skal være, antall leiligheter i prosjektet og minste størrelse på leilighetene.

Lørenskog Senterparti mener at det er lettere å skape gode bomiljø i lavblokker, hvor det er lettere for barnefamilier å ha bakkekontakt med barna, og å bli kjent med/vite hvem de andre naboene er. Vi anbefaler derfor at det ikke bygges blokker på mer enn 4 etasjer.

Når det gjelder minste leilighetsstørrelse mener vi at 45 kvadrat er en størrelse mange kan bo i over tid, noe som kan bidra til å skape et godt og stabilt bomiljø.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti