Meny
Tom Arne Pedersen, Første Listekandidat, Lørenskog Senterparti

Hvorfor det er viktig å bremse boligbyggingen i Lørenskog

Innlegg i Romerikes Blad 8.8.2019

Det er boligutbyggingen som styrer befolkningsveksten og som i sin tur påvirker behovet for barnehager, skoler, idrettsanlegg, sykehjem, trafikken på veiene, etc. Lørenskog er en av kommunene i landet som har hatt sterkest befolkningsvekst siden 2015. Kommunen hadde en befolkningsvekst på hele 3,7% i 2018, og ved starten på 2019 var det 40106 innbyggere i Lørenskog.

Lørenskog Senterparti ønsker å bremse boligbyggingen i Lørenskog. Vi vil at det skal bygges lavblokker og småhus istedenfor høyblokker.

Gro Harlem Brundtland sa en gang: «Det er lurt å ha en nabokjerring som følger med». I høyblokkene får vi ingen nabokjerring som følger med. Forholdene blir for store. Innbyggerne blir mennesker i en stor bomaskin som knapt kjenner sine nærmeste naboer. Hvem tør slippe barna ut alene for å leke når de bor så høyt oppe at kommunikasjon med barna blir umulig?

Vi mener at store utbyggingsprosjekter bør skje i etapper for å høste erfaring. Det pågår utbygging av store områder på Skårer og Stasjonsbyen/Ødegården. Lørenskog Senterparti anbefaler derfor at vi ser på muligheten til å sette utbygging av Fjellhamar på vent.

Lørenskog Senterparti er glad for at det endelig skal utarbeides retningslinjer for bokvalitet i kommunen.

Vi setter stor pris på Martin Bjerke, SV sitt initiativ i saken og håper at det - i tråd med hans innspill - blir retningslinjer for høyder på boliger, avstand mellom blokker i forhold til høyder, utsyn fra og innsyn til leiligheter, plassering av balkonger, lysforhold, støy, størrelse på leiligheter, krav til uteområder mv. Da vil vi forhåpentligvis slippe å oppleve at balkonger ikke har sol (nye høyblokker Skåresletta syd), at balkonger bygges ½ meter fra hverandre, (nye høyblokker langs Skårersletta), at eneste utsyn er høyblokka som står alt for nærme rett imot og åpner privatlivet til en selv og naboene på motsatt side (flere steder i kommunen). Folk har behov for litt privatliv, og da må det tas hensyn til det ved boligbygging. Bokvalitet er helt avgjørende for folks trivsel og for å tiltrekke seg resurssterke mennesker.  Kanskje er det en ide at kommunen i reguleringsplaner ser på muligheten til å fastsette bestemmelser om oppbevaringsrom til leilighetene i kjeller eller loft, slik at folk ikke trenger å ha sykler mv. i leiligheten eller på balkongen? Manglende oppbevaringsrom er et problem for mange, og det forringer bokvaliteten. Det er også viktig å avsette areal til gjesteparkering, slik at folk kan ta i mot besøk av venner, håndtverkere, hjemmehjelp etc.

Lørenskog Senterparti foreslår at kommunen vurderer flere støtteordninger for å hjelpe folk inn på boligmarkedet, f.eks:

1. Innsats for leie, hvor leietager utfører enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver mot billigere leiekostnad

2. Etablererbolig, hvor kommunen bygger og selger boliger for så å beholde noe av eierskapet i boligen.  

Lørenskog Senterparti mener at de politiske partiene bør lytte til dem som har erfaring fra skolen. Dette innebærer at det bygges flere skoler med mer oversiktlige miljøer, fremfor å ha skoler med 6-8 paralleller.

Tom Arne Pedersen

1. Listekandidat, Lørenskog Senterparti