Meny
Småbruk-hus-Sandane-Gloppen-IMG_6931

Politikk kan være merkelig

Romerikes Blad 04.03.2021

Kari-Sofie Jenssen hadde 2.3.2021 et leserinnlegg i Romerikes Blad hvor hun forteller hvordan familien blir rammet av naboens eplehageutbygging. Hun bor i barndomshjemmet i Hanaborglia i Lørenskog og ser nå et 10 meters høyt bolighus reise seg rett foran stuevinduene sine. Den flotte utsikten mot Blystadlia, Ahus, jordene og åsene bak blir borte. Borte blir også sola og familiens trivsel. I tillegg får familien Jenssen et stort verditap på eiendommen. Det er bare trist.

Lørenskog Senterparti jobber for å regulere eplehageutbygging, slik at utbyggere skal bli nødt til å ta hensyn til dagens villaeiere.

Vi tok denne saken sist opp i kommunestyremøte 4.11.2020 - da kommuneplanens samfunnsdel var til sluttbehandling - og vi fremmet følgende forslag:

«Ved eplehageutbygging skal det tas hensyn til dagens villaeiere, slik at deres solforhold og utsikt ivaretas i størst mulig grad ved bygging av nytt hus på naboeiendommen».

Forslaget fikk 22 stemmer (FRP, Sp, V, H, KrF) og falt.

Kari-Sofie Jenssen er kommunepolitiker i partiet Rødt og var en av dem som stemte mot forslaget til Lørenskog Senterparti.

Ja, politikk kan være merkelig.

Senterpartiet vil imidlertid fortsatt jobbe for at det skal vedtas regler som ivaretar villaeiere som rammes av naboens eplehageutbygging. Og vi kommer til å stå på til vi får endret dagens regelverk.

Det handler om å ta hensyn til hverandre. Det kommer det godt naboskap ut av.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti