Meny
barn-barnehage-38563762292_5c9dfa7942_o

Utfordringer Grønlia barnehage

Tom Arne Pedersen

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 9.10.2021

Grønlia barnehage har i dag 20 hele stillinger og 83 barn. Barnehagen har 16 parkeringsplasser med innkjøring fra Øvre Grønlivei og 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede i Fredlyveien.

Grønlia barnehage skal utvides med ca. 50 barn og ca.13 ansatte. Kommunen foreslår at skal være totalt 19 parkeringsplasser etter utvidelsen av barnehagen: 2 parkeringsplasser til bevegelseshemmede, 7-8 parkeringsplasser til foreldre som skal bringe og hente barn og 10-11 parkeringsplasser til ansatte.

Naboer til barnehagen i Øvre Grønlivei, Fredlyveien, Midtveien og Gartnerjordet Borettslag har innlevert klage på reguleringsplanens parkeringskapasitet på 19 parkeringsplasser som de mener er for lav. Naboene mener det allerede per i dag er for lite parkeringsplasser og at dette fører til trafikale utfordringer på Øvre Grønliveien, Fredlyveien og Midtveien i forbindelse med bringing og henting i barnehagen. De mener også at dette går ut over trafikksikkerheten i området, og er bekymret for at problemet eskalerer når barnehagen utvides, uten at det bygges flere parkeringsplasser.

Saken ble behandlet i Formannskapet 29.9.2021. Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre fikk flertall for at klagen fra naboene ikke skulle tas til følge, mens Senterpartiet, Høyre, FrP og KrF stemte for at klagen skulle tas til følge. Saken skal behandles i kommunestyret 13.10.2021.

Dette er et forsøk på å bringe noen flere fakta i saken i håp om at det kan bli et annet resultat i kommunestyret.

Grønlia barnehage er åpen for levering av barn fra kl. 07.00.

Det er ingen offentlig kommunikasjon til Grønlia barnehage. Nærmeste kollektivknutepunkt er Fjellhamar jernbanestasjon. Herfra er det ca 700 meter til barnehagen, hvorav 500 meter er oppover bakke.

Om vinteren er det ikke alltid fortauene brøytes for snø før langt ut på dagen. Det samme gjelder sideveiene.

Mange ansatte trenger å bruke bil for å kunne ta imot barn kl. 07.00 om morgenen. Mange foreldre trenger å bruke bil for å bringe og hente barna før og etter jobb.

Det kan lett opparbeides 8 gruslagte parkeringsplasser ved siden av dagens parkeringsplasser langs Øvre Grønli vei uten at det går utover  friområdet i nevneverdig grad. En utvidelse av parkeringen vil ikke forsinke arbeidet med barnehagen.

Jeg oppfordrer kommunepolitikerne til å ta seg en tur og se på forholdene.

Til slutt: Tenk deg at det er du som skal på jobb i Grønlia barnehage eller skal bringe barn kl. 07:00 om morgenen. Prøv å forestill deg hvordan dette vil være vinterstid - hvis du skal gå eller sykle - med fortau og sideveier som ennå ikke er brøytet.

Jeg mener det er vår plikt som politikere å lage gode løsninger for folk.

Det som er spesielt i denne type saker er at de ansatte ikke blir spurt til råds, eller tør uttale seg offentlig. Jeg vet at ansatte i Grønlia barnehage er bekymret for både parkering- og trafikksituasjonen.

Så hva er viktigst for deg kjære politiker kollega? Å lage løsninger som folk kan leve med eller ta noen meter av friarealet som er hverken pent eller brukes til noe?

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti