Meny
2018 - Skogsbilvei

Veien til vern av Østmarka og noen feilaktige påstander

Romerikes Blad 21.01.2021

Bjørn Gran, i Lørenskog Venstre hadde 18.1.2021 et innlegg i Romerikes Blad om veien til vern av Østmarka og flere feilaktige påstander om Senterpartiet.

Til møtet i Formannskapet 20.1.2021 fremmet undertegnede følgende motforslag på vegne av Senterpartiet og Fremskrittspartiet: «Lørenskog kommune støtter ikke opprettelsen av Nasjonalpark i Østmarka. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), Forskrift om Marka (markaforskriften) og Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner ivaretar best alle hensyn til forsvarlig forvaltning av Østmarka."

Til møtet i utvalget for Klima, Økologi og Samferdsel 12.1.2021 hadde kommunen lagt ved bilder av skadeverk på skog og mark våren 2020 i Østmarka, Lørenskog og Rælingen. Bildene viste skader på trær, felling av trær og ødelagt mark etter bålbrenning.

Det er samtidig sannsynlig at en nasjonalpark vil tiltrekke flere brukere av Østmarka som vil gi større slitasje på deler av marka.

Østmarka som Nasjonalpark åpner for mer turisme, anleggelse av nye stier, og et marked for kommersielle interesser for utnyttelse av marka. Det antas at ny turisme, herunder flere utenlandske turister som turistnæringen håper på, vil være tiltrukket av uberørt natur i områder vi ønsker å verne. Mange turisters motivasjon for å komme vil jo være å oppleve uberørt natur.

Det kan således være at Østmarka som Nasjonalpark vil føre til det motsatte av hva naturvernere håper på.

Når det gjelder hogging av tømmer i Østmarka, så er ikke dette fritt frem for grunneier. Tømmerhogst reguleres av Markaloven og Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner. All hogst er meldepliktig og må godkjennes av Landbruksmyndighetene før den kan gjennomføres. Vi opplever at det er dialog og samarbeid om å finne gode løsninger. Det er verd å merke seg at skogen i Østmarka, som er en fornybar ressurs, har hatt bærekraftig drift i flere hundre år.

Når det gjelder Bjørn Grans utsagn om hva Sentertpartiet mener om boliger i Lørenskog, så hadde han sluppet å komme med feilaktige påstander hvis han hadde tatt seg umaken med å lese vårt valgprogram, se pkt. 2 gjengitt i neste avsnitt.

Senterpartiet vil bremse den voldsomme utbyggingen i Lørenskog

Veier og infrastruktur er ikke dimensjonert for den utvikling det legges opp til. Senterpartiet vil at ny boligutbygging skal være hus og lavblokker på inntil 4 etasjer med leiligheter ikke mindre enn 45 kvadratmeter, med sol på syd- eller vestvendte terrasser/balkonger og grønne lunger rundt boligene. Det viktigste må være å skape grunnlag for gode bomiljøer, ikke hvor mange man kan få plass til på et område. Dette innebærer bl.a. moderat utbygging på Fjellhamar.

Dersom leseren ønsker et korrekt bilde av Senterpartiets politikk og hva vi står for, så oppfordrer vi leseren til å gå inn på Senterpartiets hjemmeside på internett. Du er også velkommen til å kontakte undertegnede.

Tom Arne Pedersen

Lokallagsleder/Gruppeleder for kommunestyret

Lørenskog Senterparti