Meny
2018 - Pollinering, illustrasjonsbilde

Verdens Miljødag 5. juni

Romerikes Blad 05.06.2021

Natur, klima og miljø er viktig for Senterpartiet. Derfor markerer vi og støtter opp om Verdens Miljødag 5. juni for å øke bevisstheten om miljøspørsmål.

I år handler miljødagen om restaurering av økosystemer. Vi mennesker er helt avhengige av naturen rundt oss. Det er fra den vi får maten vi spiser, lufta vi puster og selve miljøet vi bor i. Alt dette trues nå av klimaendringer.

Naturen er selve livsgrunnlaget til oss mennesker, og ødeleggelse av naturen forårsaker store klimagassutslipp. Derfor er det viktig at økosystemene våre er på dagsorden. Det handler om politikk, om forvaltning, om forskning og ikke minst praktiske løsninger på bakken.

Vi er alle avhengige av at naturen er i balanse.

Året 2021 er også innledningen til FNs tiår for restaurering av økosystemer og natur.

Det haster å gjenopprette skadde økosystemer, og å forhindre at enda mer natur går tapt før det er for sent.

Vi vet at økosystemene er basis for alt liv på jorda. Jo sunnere økosystemene våre er, desto sunnere er planeten med alt sitt liv, planter, dyr og mennesker. FNs tiår for restaurering av økosystemer tar sikte på å forhindre, stoppe og reversere nedbrytningen av naturen på alle kontinenter, og i alle hav.

Dette arbeidet er viktig for å oppnå bærekraftmålene, for å få slutt på fattigdom og sult, bekjempe klimaendringer og forhindre masseutryddelse. Men dette arbeidet vil bare lykkes hvis alle vil være med og bidra.

Hva kan vi gjøre selv i hverdagen?

  • Vi kan plante trær, gjøre byene våre grønnere, og hagene våre mer insektvennlige
  • Vi kan plukke opp søppel i naturen, langs elver, vassdrag, stier og veier. Ta gjerne med en tom bærepose på tur som du kan ha søppel i.
  • Vi kan ta vare på kulturlandskapet, gjennom fornuftig bruk og utvikling på naturens premisser. Et godt eksempel er bondens dyr på beite som gjødsler, holder veksten under kontroll, bidrar til artsmangfold som er viktig for bier og andre pollinerende innsekter og hindrer gjengroing av landskapet.
  • Skogen er en viktig naturressurs, som må forvaltes i et langsiktig perspektiv gjennom bærekraftig bruk og høsting.
  • Vi kan dessuten bidra til et mer etisk forbruk, til gjenbruk og til en best mulig forvaltning av natur og naturressurser.
  • Kjøp lokalproduserte matvarer.
  • Bytt til mer miljøvennlige vaskeprodukter.
  • Resirkuler så mye du klarer.
  • Unngå engangsprodukter laget av plast. Bruk handlepose i papir eller tøy når du skal på butikken og handle.
  • Hvis du har en hage, et tun, en balkongkasse eller lignende: Så noen insekts vennlige blomster til glede for både insekter og mennesker. Spør gjerne gartnerier og blomsterhandlere om råd.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti