Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2020

Priskontroll på skogeiendommer

14.03.2024

Regjeringen Solberg fjernet priskontrollen på rene skogeiendommer 1. juli 2017. Siden priskontrollen ble fjernet, har vi sett mange eksempler på at prisen på skog som legges ut for salg har hatt en sterk økning, en økning som ikke står i forhold til de reelle inntjeningsmulighetene som finnes på eiendommene. Ofte opplever vi at lokale skogbrukere ikke klarer å nå opp i budrunder med kjøpesterke, ofte utenbygds investorer.

Hedmark Senterparti er meget bekymret for at denne utviklingen vil svekke både bosetting og næringsutvikling i våre distriktskommuner.

Hedmark Senterparti vil arbeide for at ordningen med priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer gjeninnføres.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2020