Meny

Hedmark Senterparti er meget bekymret over voldsutviklingen og er opptatt av å finne tiltak som forebygger vold og som hjelper de som har et problem med sinne og aggresjon.

Vold mot kvinner har fått spesielt stort fokus etter drapssakene som har skjedd på årets første dager. Voldsalarm, besøksforbud og omvendt voldsalarm er tiltak som kan være meget viktig for å unngå tragedier. Viktigst er likevel å forebygge en utvikling der enkeltpersoner tyr til vold i ulike situasjoner. Dette er en prosess som foregår over lang tid og derfor er det en ekstra stor bekymring over at voldsbruk i skolen/barnehage er økende. Det er en samfunnsutfordring som må involvere både foreldre, ledelsen og ansatte i barnehager og skoler, helsestasjon, barnevern, krisesenter, rustiltak, terapitilbud og politi. Vi må sette inn flere og sterkere tiltak nå for å stanse morgendagens voldsutøvere.

Problemet er meget sammensatt og fordrer koordinering av alle hjelpefunksjoner for tidligst mulig fange opp de som trenger hjelp for å mestre og stagge sitt sinne og sin aggresjon. Mange faktorer påvirker hva som utløser sinne og aggresjon. Spennet er stort.

Vi må anse dette som et folkehelseproblem og se det som alles oppgave å hjelpe personer som viser tydelige faretegn. De må hjelpes med tiltak som kan rette de inn mot en bedre adferd.

Hedmark Senterparti vil at:

  • Voldsutøvelse må tas på alvor i alle sammenhenger hvor det oppstår og må få konsekvenser for den som bruker vold
  • Det må skapes holdninger i samfunnet om at tiltak mot vold må prioriteres
  • Barn må lære at de kan møte utfordringer og konflikter i livet uten å bruke vold
  • Det er viktig med tydelig klasseledelse i skolen og god balanse mellom en tydelig, myndig og en omsorgsfull tilnærming fra personer i voldsutøvers nærhet
  • Lærerne må få tilbake styringen i klasserommet og sikres en arbeidsplass hvor de ikke utsettes for fysisk eller psykisk skade
  • Det må satses mer på forebyggende tiltak og få flere yrkesgrupper inn i skolen som kan avhjelpe ved utfordrende hendelser i skolehverdagen
  • Hjelpemidlene som politi og hjelpeapparatet har i forbindelse med partnerkonflikter må tas i bruk i mye større grad for å beskytte de som utsettes for vold
  • Risikovurderinger må utføres i alle saker med vold i nære relasjoner

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024