Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Riktig tallgrunnlag nå!

22.02.2024

Landbruket i Norge står ved et tydelig veiskille. Bønder på hele kontinentet har gjort opprør og vi ser at landbrukspolitikken jevnt over ikke kommer bonden til gode. Når en skal produsere mat til resten av befolkninga, er det minste en kan forvente ei lønn å leve av. 

Vi trenger et nytt og riktig tallgrunnlag for å skape felles forståelse for den faktiske situasjonen i landbruksnæringa. Vi trenger en solid opptrappingsplan som fører optimisme inn i næringa igjen! Det er urovekkende at dagens bønder fraråder barna sine å ta over drifta på grunn av en usikker økonomi. Dette handler om at store investeringer ikke gir avkastning. I dag kan man høste avkastning ved å sette penger på konto, men ikke når man investerer store summer i gårdsdriften. Derfor krever vi at det skal festes et tallgrunnlag på bakgrunn av de investeringer som gjøres inn mot landbruket og dermed investeringer som sikrer vår befolkning mat på bordet. 

Landbruksministeren har rett i at nytt tallgrunnlag ikke nødvendigvis gir mer penger på konto i første omgang, men det er helt essensielt at jordbruksoppgjøret og den varslede opptrappingsplanen baserer seg på realistiske tall! Et nytt tallgrunnlag vil befeste dagens situasjon og gi et godt grunnlag for å bedre bondens likviditet og forutsigbarhet. Hedmark Senterparti krever at dagens regjering og landbruksminister kjenner sin besøkelsestid og gjennomfører det vi har gått til valg på, som i tillegg er skrevet svart på hvitt i Hurdalsplattformen.

Hedmark Senterparti krever at:

  • Regjeringa leverer et nytt tallgrunnlag og følger opp Hurdalsplattformens lovnader om opptrappingsplan i landbruket. 

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024