Meny
Høstkonferansen 2021

Fylkesårsmøte Nordland Senterparti 2023

Nordland Senterparti arrangerer sitt fylkesårsmøte 18. - 19. februar på Scandic Havet i Bodø. 

Delegatene bes om å lese Senterpartiets etiske retningslinjer før møtet

Her ligger sakspapirer til møtet: 

Påmeldte deltakere

Program

1. Opprop og godkjenning av delegater 
2. Møtekonstituering
Forretningsorden
Innkalling og saksliste
c, d, e, f Valg av..

NY: De vedtatte resolusjonene: 
Helseforetaksmodellen må skrotes
Hovedpulsåren i Nordland
Konkurransekraft med krafttilgang
Norges UNESCO Globale Geoparker og Norske Parker må inn i revidert statsbudsjett
Rekruttering av Nordnorsk politi
Samiske språk i Nordland
Satsene til pasientreiser må økes
Senterpartiet er et næringsparti
Spis norsk mat - også på restaurant
Ungt utenforskap må settes enda høyere på dagsorden

5. Innkomne organisatoriske saker
7. Regnskap og budsjett
Innstilling sak 7
Regnskap 2022
Budsjett 2023
 
Dokumenter på høring, som skal behandles i landsmøtet. Det er mulig å komme med signaler i generaldebatten i fylkesårsmøtet om disse dokumentene. Landsmøtedelegasjonen kan sende inn endringsforslag til landsmøtet:
Hele Norge
Trygghet for folk
Økt nasjonal kontroll