Meny
234t

Senterpartiets hedersmerke utdelt i Nordland

Etter mange år med en lang og imponerende politisk CV ble Senterpartiets hedersmerke delt ut til en engasjert dame fra Nordland. På sitt 90ende år lå det i kortene at Fylling skulle få en ekstra annerkjennelse for den innsatsen hun har lagt ned igjennom 52 år for Senterpartiet.

Et forbilde for unge kvinner

Ordfører og lokallagsleder Rune Berg fra Saltdal fikk æren av å overrekke hedersmerket til Fylling. Berg la ingen skjul på hvor gledelig det var å kunne vise Heid at Senterpartiet er takknemlig for jobben hun har gjort.

- Heid har hatt fast sete i kommunestyret i Saltdal gjennom flere perioder. Mange av disse periodene har hun vært den eneste kvinnen i kommunestyrets møter. Det står liten tvil om at Heid har banet en vei for unge kvinner i dagens politiske miljø, sier Berg.

Fra stifting av lokallag til varaplass på stortinget

Heid Fyllings engasjement har bidratt til mye. Da familien bodde i Bø i Vesterålen på 1960 – tallet stiftet hun med flere lokallag for Senterpartiet. Senere ble hun utnevnt i statsråd som vara i folketrygdfondet i 1986, og var medlem av styret i Statens idrettsråd i mange år.

Stortingshistorie finner man også på Heids lange politiske CV. Fra 1977 til 1981 var hun vara til Stortinget for Nordland Senterparti.

Aktiv på medlemsmøtene  

Selv om Heid Fylling har levd et langt liv med mye gode minner og erfaringer lar hun ikke engasjementet ta mindre plass i hverdagen.

- Heid er fremdeles aktivt med på medlemsmøtene i Saltdal Senterparti, og dette er noe vi setter stor pris på. Hun er rett og slett en meget oppegående kvinne, sier lokallagsleder Rune Berg.

Særlig betydning

For å kunne få Senterpartiets Hedersmerke kreves det at mottakeren har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet. Heid Fylling mottok derfor under Saltdal Senterpartis årsmøte et diplom signert av partileder Trygve Slagsvold Vedum og generalsekretær Knut M. Olsen.

- Dette er en utmerkelse som ikke er så mange forunt å få. Her har søknaden vært behandlet både i styret i Nordland Senterparti og så i sentralstyret i Senterpartiet. Så selv om partileder Trygve ikke har kunnet stå for utdelingen selv, så har han gitt et krystallklart grønt lys for å hedre Heid, sier Rune Berg.