Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2023

Regjeringen må legge fram en forpliktende opptrappingsplan for landbruket

14.03.2024

Innlandet fylke er et stort landbruksfylke og dersom man skal nå målet om en selvforsyningsgrad på 50 % kan vi ikke være vitner til at en bonde legger ned næringa si, hver eneste dag. Dette kan ikke fortsette på Senterpartiets landbruksvakt i regjering.

Oppgjøret fra 2022 var historisk stort i form av kroner, men det meste ble spist opp til kostnadskompensasjon. I årets jordbruksoppgjør ber vi om at eventuelle kompensasjonsordninger ikke går på bekostning av inntektsvekst i selve jordbruksavtalen. Det må være et klart skille på hva som er kompensjonsordninger, og hva som er reell inntekstvekst for jordbruksoppgjøret i 2023. Dette er helt nødvendig for å opprettholde norsk matberedskap og for å trygge våre matprodusenter om at de har krav på både sosiale og lønnsomme arbeidsvilkår, samt å sikre rekruttering inn i en svært sårbar næring.

Inntektsløftet er desidert den viktigste saken for våre matprodusenter. Den vil danne grunnlag for å nå målet om økt selvforsyningsgrad, både gjennom investeringer, men også å bidra til helt nødvendig rekruttering i landbruket. I juni 2021 ba Stortinget daværende regjering om å legge frem en forpliktende opptrappingsplan og tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. Vi er bekymret for framdriften i arbeidet med opptrappingsplanen og ber regjeringen sørge for at planen nå blir lagt frem for Stortinget til behandling. Vi forventer at både landbruksministeren og regjeringen, har oppfattet alvoret i de økonomisk krevende utfordringene som bonden står i. Inntektsnivået i jordbruket må kunne forventes å sammenliknes med andre lønnsgrupper i samfunnet og en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet må skje på et omforent tallgrunnlag.

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti ber våre representanter i regjering om å sikre oppstart av en forpliktende opptrappingsplan for landbruket, i tråd med stortingsvedtak, og at dette må skje før årets jordbruksforhandlinger

Vedtatt av fylkesårsmøtet i Oppland og Hedmark Senterparti 2023