Meny

Studiearbeidet som er planlagt i Grünerløkka Sp i utkastet til nytt partiprogram

Gode medlemmer i Grünerløkka Senterparti!

 

Da er det klart for lokallagenes innspill til partiprogrammet vi skal vinne valget på og regjere landet på! Med andre ord et viktig og spennende arbeid. Programkomiteens førsteutkast til program finner du her, det er det dokumentet vi skal jobbe med: https://www.senterpartiet.no/nytt-program/sp-vil-snu-sentraliseringen-og-bygge-arbeidsplasser-i-norge/_/attachment/download/206bb825-a676-4488-bf29-d17ed838f49d:4a65af987d4e2b7f50e8ff3a817564d86e22afe2/Sp-program%202021-2025%20-%20FØRSTEUTKAST%2001-10-20.pdf

 

Vi har fem møter å gjøre dette på, og vi starter allerede førstkommende torsdag. Møtene finner sted på Senterpartiets kontor i Akersgata 51 og digitalt via Teams. Alle møtene er to timer, fra kl 18-20. Første møte er altså 15. oktoberså 22.oktober29.oktober5. november og 12. november. På det siste møtet er det «bare» to kapitler, men de kan være krevende nok. Men det kan gi oss en buffer om vi blir litt bakpå i de andre møtene. 

 

Her er teams linken til hvert enkelt møte

 

 

To timer går raskt - derfor er det viktig at dere har lest programkapitlene på forhånd, og alle forslag må være ferdig skrevet til møtet starter – vi vil ikke ha tid til å skrive forslag underveis. Vi vil kunne justere forslag i møtet, men folk må ha skrevet forslagene sine ferdig. Dere legger forslaget ut i chatten i Teams når vi kommer til det aktuelle avsnittet. 

 

På grunn av smittevern er det begrenset hvor mange som kan være på det ledige møterommet på partikontoret nå på torsdag 15.11 og møtet 05.10, vi må derfor ha påmelding til disse - vi kan maks være 6 personer. De andre må delta digitalt via Teams. Meld deg på via dette skjemaet for å være med fysisk på møtene 15.10 og 05.11: 

 

Her er påmeldingen til å delta fysisk 15/10; https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTM8Gakug0uTEf-zsoaay3Clgj9T2k1GvaqlWJLFojJUMUZGVFBLMVFIQjZJUjhTSFI1SVgxOTRRSy4u

 

 

Her er påmeldingen for å delta fysisk 5/11; https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTM8Gakug0uTEf-zsoaay3Clgj9T2k1GvaqlWJLFojJUQzRTS05YUlU5MkI3R1lFTkZKMVlZRFNPTi4u

 

 

På de andre møtene har vi tilgang til det store møterommet, og vi ha plass til alle, men de som ønsker å delta digitalt kan selvsagt gjøre det. 

 

Vi angriper programmet kapittel for kapittel, i denne rekkefølgen:

 

  1. Innledning: Vi tror på hele Norge

Distrikt: Ta nærheten tilbake

Klima: Effektive kutt for å må målene i Parisavtalen

Beredskap, forsvar og justis

  1. Økonomi og skatt: God fordeling og ansvarlig forvaltning

Næring og industri: verdiene skapes i hele landet 

Landbruk, fiskeri og havbruk: Matlandet Norge 

Samferdsel: Framtidsrettet norsk infrastruktur

  1. Natur og miljø: Bærekraftig forvaltning

Avbyråkratisering og lokaldemokrati: Ta tilliten tilbake

Utdanning og forskning: en skole bygget på tillit og kunnskap

  1. Arbeidsliv, velferd og bolig: Gjør din plikt, krev din rett

Helse og omsorg: Forebygging fremfor reparasjon

Barn, familie og mangfold: Ulike liv – like muligheter

Kultur, idrett og media: Frivillighet er limet i lokalsamfunnet

  1. Innvandring og integrering: Ansvarlig og inkluderende

Utenriks- og sikkerhetspolitikk: Norske interesser og internasjonal solidaritet

 

Vel møtt! 

 

Mvh

Morten Edvardsen

Studieleder i Grünerløkka Senterparti

[email protected]

99354021